Cüveyriye Bint-i Ebu Süfyan

Cüveyriye bint-i Ebû Süfyân Sahr bin Harb, Resûlullâh’ın baldızı ve kadın sahâbidir. Annesi Ebû Süfyân’ın Hind bint-i Utbe’den doğan kızı olup doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir.

Cüveyriye Bint-i Ebu Süfyan

Cüveyriye Bint-i Ebû Süfyân
جُــوَيـْـر ِيـَـة َبـِـنْــتِ أبَـِـي سُــفْــيَــا ن


 Baba Adı    :    Ebû Süfyan Sahr bin Harb.
 Anne Adı    :    Hind bint-i Utbe, bin Rebiâ,
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    1-Sâib bin Ebû Hubeyş 2-Abdurrahman bin el-Hâris bin Ümeyye.
 Oğulları    :    Çocukları yoktur.
 Kızları    :    Yoktur.
 Gavzeler    :    Yermük Savaşı’na katıldı.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Hicret edemedi.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Cüveyriye bint-i Ebû Süfyân Sahr bin Harb bin Ümeyye bin Abdişşems bin Abdimenaf el-Kureyşî el-Ümeyye’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Ebû Süfyan’ın kızı, Resûlullâh’ın Hanımı Ümmü Habibe’nin baba bir bacısı ve dolaysiyle baldızıdır.

Cüveyriye Bint-i Ebu Süfyan Hayatı

Cüveyriye bint-i Ebû Süfyân Sahr bin Harb, Resûlullâh’ın baldızı ve kadın sahâbidir. Annesi Ebû Süfyân’ın Hind bint-i Utbe’den doğan kızı olup doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Aynı anneden olan diğer kardeşleri Muâviye, Utbe ve Ümmü’l-Hâkem’dir. Resûlullâh (s.a.v)’ın eşi Ümmü Habibe’nin annesi ise Safiyye bint-i Ebû’l-Âs’dır. Cüveyriye’nin, annesi Hind bint-i Utbe ve diğer öz ve üvey kız kardeşleriyle beraber Hicri 8. Miladi 630 yılında Mekke’nin Fethi’nde Müslüman olduğu ve İslâm’a giren diğer Mekkeli kadınlarla beraber Resûlullâh (s.a.v)’e gelerek biat ettiği anlaşılmaktadır.

Cüveyriye ilk önce Sâib bin Ebû Hubeyş ile evlendi. Daha sonra Abdurrahman bin Hâris, bin Ümeyye el-Asğar ile ikinci evliliğini yaptı. Her iki kocasından da çocuğu olmadığı rivâyet edilmektedir. Aralarında annesi Hind bint-i Utbe’nin de bulunduğu bazı Müslüman kadınlarla beraber Yermük Savaşı’na katıldığı ve büyük kahramanlıklar gösterdiği anlatılmak-tadır. Taberi; Cüveyriye (r.a)’nın bu savaşta düşman üzerine düzenlenen bir hücumda yaralandığını kaydeder. 1

Cüveyriye (r.a)’nın hayatı hakkında bunda fazla bilgi bulunmamakla beraber, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-8-146