Cüveyriye bint-i Ebi Cehl

Cüveyriye bint-i Ebi Cehl, Mekke’de dünyaya geldiği rivâyet edilir. Ancak doğum tarihi bilinmemektedir. Babası: Amr bin Hişam diğer namıyla ise, Ebû Cehl’dir. Annesi: Erva bint-i Ebû’l İs bin Ümeyye bin Abdüşems’tir.

Cüveyriye bint-i Ebi Cehl

Cüveyriye Bint-i Ebû Cehl
جُــوَيْــر ِيـَـة َبـِـنْــتِ أبَـِـي جَــهْـــل


 Baba Adı    :    Amr bin Hişam, Ebû Cehl.
 Anne Adı    :    Erva bint-i Ebû’l İs bin Ümeyye bin Abdü-şems’tir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    1-Attab bin Esid 2-Ebân bin Sa’id el-As.
 Oğulları    :    Abdurrahman.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Cüveyriye bint-i Ebî Cehil Amr bin Hişam bin Muğire bin Abdullah bin Amr bin Mahzum el-Kureyşî el-Mahzumi.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Ebû Cehl’in kızı, Hâris bin Hişâm’ın yeğeni, İkrime bin Ebi Cehl’in kız kardeşidır.Cüveyriye Bint-i Ebû Cehl Hayatı

Cüveyriye bint-i Ebi Cehl, Mekke’de dünyaya geldiği rivâyet edilir. Ancak doğum tarihi bilinmemektedir. Babası: Amr bin Hişam diğer namıyla ise, Ebû Cehl’dir. Annesi: Erva bint-i Ebû’l İs bin Ümeyye bin Abdüşems’tir. Nesebi ise; Cüveyriye bint-i Ebû Cehl Amr bin Hişam bin Muğire bin Abdullah bin Amr bin Mahzum el-Kureyşî el-Mahzumi’dir. Amcası sahabe den Hâris bin Hişâm, Abisi ise İkrime bin Ebû Cehl’dır.

Cüveyriye bint-i Ebû Cehl, bin Hişâm el-Kureyşi’dir. Resûlullâh’a biat eden hanım sahâbiyelerdendir. Allâh Resûlü’nün en büyük düşmanı olan Ebû Cehl’in kızıdır. İsminin Cemile olduğu da söylenmiştir. Hz.Ali onu, Hz.Fâtıman’nın üstüne almak istemiş, ama Resûlullâh (s.a.v):

      “-Allâh Resûlü’nün kızı ile Allâh düşmanının kızı aynı nikâh altında birleştirilemez!”diyerek bu evliliğe mani olmuştu.

Daha sonra onu Mekke valisi Attâb bin Esid aldı.

Mus’ab bin Zübeyr andı: Resûlullâh, Ali’nin Fâtıma’nın üstüne, Ebû Cehl’in kızı Cüveyriye bint-i Ebi Cehl’i almasına razı olmayınca, derhal Attâb onunla evlendi ve o kadın ona oğlu Abdurrahman bin Attab’ı dünya-ya getirdi. 1

Mekke valisi Attab bin Esid’den sonra Ebân bin Said el-As bin Ümeyye ile evlenmiştir.

Cüveyriye (r.a)’nın hayatı hakkında elimizde bundan fazla bilgi bul-unmamakla beraber, onun rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerede ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair hiç bir bilgi bulunmamaktadır.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- el-İsabe İbn-I Hacer el-Askalani-3-381-No-5395