Cünade Bin Ebu Ümeyye

Ebû Abdullah, Cünâde bin Ebû Ümeyye, el-Ezdi, ez-Zehrâni, Ezd kabilesinin Zehrân koluna mensub olan Cünâde’nin babası Ebû Ümeyye de sahâbi idi; adı bazı kaynaklarda Mâlik, bazılarında da Kebir şeklinde geçmektedir.

Cünade Bin Ebu Ümeyye

Cünâde Bin Ebû Ümeyye
جُــنَـا دَةُ بْــنُ أبـِـي اُمَــيّــة


 Baba Adı    :    Ebû Ümeyye.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 80. Miladi 699 yılında Şam’da vefat etmiştir. Hicri 75. 77 ve 86 yıllarında vefat ettiği de rivâyet edilmektedir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Süleyman.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Mısır’ın fethi ve Akdeniz’de ki, bazı ada-lar’ın fethinde donanma komutanlığı yaptı.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Cünâde bin Ebû Ümeyye el-Ezdi ez-Zeh-râni dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Abdullah,
 Kimlerle Akraba idi    :    Ebû Ümeyye’nin oğludur.Cünade Bin Ebu Ümeyye Hayatı

Ebû Abdullah, Cünâde bin Ebû Ümeyye, el-Ezdi, ez-Zehrâni, Ezd kabilesinin Zehrân koluna mensub olan Cünâde’nin babası Ebû Ümeyye de sahâbi idi; adı bazı kaynaklarda Mâlik, bazılarında da Kebir şeklinde geçmektedir. Cünâde’nin, yine sahâbi olan Cünâde bin Mâlik el-Ezdi ve Hicri 67. Miladi 686 yılında vefat eden tâbiinden olan Cünâde bin Ebû Ümeyye Kebir ed-Devsi ile karıştırıldığı anlaşılmaktadır.

Cünâde bin Ebû Ümeyye Resûlullâh’dan ve Hz.Ömer, Hz.Ali, Muâz bin Cebel, Ebû’d-Derdâ, Ubâde bin Sâmit ve Büsr bin Ebû Ertet’den hadis rivâyet etmiştir. Kendisinden de başta oğlu Süleyman ile Mücahid bin Cebr, Recâ bin Hayve, Abdurrahman es-Sünâhi gibi âlimler rivâyette bulunmuşlardır.

Halife Hz.Osman (r.a), döneminde orduya katılan ve Muâviye’nin maiyetinde donanma kumandanlığını yürüten Cünâde bin Ebû Ümeyye, özellikle Muâviye döneminde her yıl Akdeniz ve Eğe’de deniz seferlerine çıkmış, Hicri 53.Miladi 673 yılında Rodos Adası’nı fethetmiş, Girit’i de kısmen almış ve kaynaklarda Hicri 54. Miladi 674 yılında Ervad adası diye zikredilen Kapudağ yarımadasında, Müslümanların o dönemlerde deniz üssü olarak kullandıkları yeri ele geçirmiştir.

Herhalde bu başarılarından dolayı Muâviye, Cünâde’nin nesebini kendi şeceresiyle birleştirerek onu bir nevi kardeş ilân etmek istemiş, fakat Cünâde bunu kabul etmemiştir. Cünâde bin Ebû Ümeyye Hicri 80. Miladi 699 yılında Şam’da vefat etmiştir. Hicri 75. 77 ve 86 yıllarında vefat ettiği de rivâyet edilmektedir. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-8-116