Cümâne Bint-i Ebû Talib

Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Ebû Talib’in hanımı Fâtıma bint-i Esed-den doğmuş olan kızı, ve, Hz.Ali, Hz.Âkil, ve Hz.Ca’fer Ümmü Hâni’nin bacıları olan Cümâne bint-i Ebû Talib, Mekke’de doğmuştur.

Cümâne Bint-i Ebû Talib

Cümâne Bint-i Ebû Talib
جُـمَـا نَــةَ بِــنْــتُ اَبـِى طَـا لِــبُ


 Baba Adı    :    Ebû Talib bin, Abdülmutalib.
 Anne Adı    :    Fâtıma bint-i Esed bin Hâşim.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok
 Eşleri    :    Ebû Süfyan bin Hâris bin Abdülmuttalib.
 Oğulları    :    Ca’fer veya Abdullah.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Hicret edemedi.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    -
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Cümâne bint-i Ebû Talib bin Abdülmuttalib bin Hâşim el-Kureyşi el-Hâşimi’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Ebû Talib’in kızı, Hz.Ali’nin, Akil’in, Ca’fer’in, Ümmü Hâni’nin bacılarıdır.Cümâne Bint-i Ebû Talib Hayatı

Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Ebû Talib’in hanımı Fâtıma bint-i Esed-den doğmuş olan kızı, ve, Hz.Ali, Hz.Âkil, ve Hz.Ca’fer Ümmü Hâni’nin bacıları olan Cümâne bint-i Ebû Talib, Mekke’de doğmuştur. Ancak onun hangi tarihte doğup hangi tarihte vefat ettiği kesin olarak bilinmemektedir. Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Ebû Talib’in kızı Cümâne (r.a), validemiz hakkında kaynaklarımızda çok fazla bilgi yoktur. Onun amcası Hâris’in oğlu Ebû Süfyan bin Hâris bin Abdülmuttalib ile evlenmiş, ondan Ca’fer veya Abdullah adında bir erkek çocuğu olmuş; iman etmiş ve Medine’de vefat etmiştir. denilir.

Kaynaklarımız; Cümâne validemize Resûlullâh (s.a.v)’ın Hayber gelirlerinden 30 vesk (yaklaşık 6000 kğ ) pay verdiğini aktarırlar. 1

Cümâne (r.a)’ın Mekke’de Ten’im Mescidi’nin yakınlarında kaldığı bir çadırı vardı. Ondan sonra gelen bazı Tabiin âlimleri Umre yapmak istedikleri zaman bazen o çadırı da ziyaret ederlerdi. 2

Kendisinden hiçbir hadis rivayet edilmeyen Cümâne (r.a) bilinmeyen bir tarihte Medine’de vefat ettiği, Cennetü’l-Baki Kabristanlığına defn edildiği rivayet edilir.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- İbn-i Hacer, el-İsabe-4-2453-İbn-i Esir, Usdu’l-Ğabe-7-50 
2- İbn-i Hacer, el-İsabe-4-2453