Cüleybib (r.a)

Cüleybib (r.a) hakkında hiçbir bilgi yoktur. Onun Ensâr’dan olduğu söylenir. Onun hakkında rivâyet edilen sadece şu kısa anlatılır. Cüleybib Bekârdı, Resûlullâh (s.a.v)’de onu evlendirmek istedi. Ensâr’dan birinin kızına tâlibli oldu.

Cüleybib (r.a)

Cüleybib
جُــلَــيْــبِــيــب


 Baba Adı    :    Bilgi yok.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Cüleybib, onun Ensâr’dan olduğu söylenir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Cüleybib'in Hayatı

Cüleybib (r.a) hakkında hiçbir bilgi yoktur. Onun Ensâr’dan olduğu söylenir. Onun hakkında rivâyet edilen sadece şu kısa anlatılır. Cüleybib Bekârdı, Resûlullâh (s.a.v)’de onu evlendirmek istedi. Ensâr’dan birinin kızına tâlibli oldu.

Resûlullâh’ın gönderdiği sahâbi:

      “-Annesiyle bir konuşayım?”dedi.

O sahâbe hanımının yanına giderek Resûlullâh (s.a.v)’in kızlarını istediğini söyledi.

Kadın:

      “-Memnuniyetle!”dedi.

Kadın kızını, Resûlullâh (s.a.v)’in kendisi için istediğini zannetmiş, sonradan Cüleybib (r.a) için olduğunu öğrenince:

      “-Hayır!”diyerek veremeyeceğini söyledi.

Bütün bunları duyan kızı:

      “-Allâh’ın Resûlünü mü reddediyor sunuz? Beni, Cüleybib’e verin. Çünkü Resûlullâh hiçbir zaman benim zararımı istemez!”

Diyerek Resûlullâh (s.a.v)’e olan bağlılığını gösterdi. Bunun üzerine sahâbi, Resûlullâh (s.a.v)’in yanına geldi. Kızlarını Cüleybib’e verecek-lerini söyledi. Hazırlıklar tamamlandı düğün yapıldı.

Düğünden çok az bir zaman sonra Resûlullâh (s.a.v) gâzaya çıkmak için hazırlıklar yapıyordu. Cüleybib yeni evli olsa da cihad ordusundan geri kalamazdı. Cüleybib Resûlullâh (s.a.v)’in davetine hemen icabet etti. Bu savaşta kahramanca savaştı. Sonunda şehâdet mertebesine kavuştu. Gazâ bittiğinde Resûlullâh (s.a.v):

      “-Cüleybib nerede? Onu göremiyorum, araştırın?” buyurdu.

Sahabiler aradılar. Onu yedi müşrikin arasında buldular. Cüleybib onları öldürmüş, sonra da şehid olmuştu. Gelib Resûlullâh (s.a.v)’e haber verdiler Resûlullâh (s.a.v), onun yanına gitti. Üç defa:

      “-Bu yatan bendendir, ben de ondanım!”buyurdu.

Sonra da onu eliyle defnetti. Cüleybib (r.a)’in hanımı kocasının yolunu gözlüyordu. Şehid olduğunu öğrenince:

      “-Şehid hanımı olduğum için şükürler olsun!”deyib, Cenab-ı Hakk’a şükretti. Hele Resûlullâh (s.a.v)’ın kendisine:

      “-Allâh’ım, onun üzerine hayırlar yağdır. Hayatı boyunca sıkıntı yüzü gösterme!”şeklindeki duâsına mazhar olunca dünyalar kendinin oldu. Bu duâ sebebiyle herkes bu kadına ğıbta ile bakardı. Yardımlarını, alâkalarını esirgemezdiler.

Başka bir rivâyette ise; Ebû Berzet’el Eslemi (r.a) anlatıyor:

“-Cüleybib, kadınların arasına girer, onlarla şakalaşırdı.

Karıma:

      “-Sakın Cüleybib’i yanınıza sokmayın! Yoksa karışmam!”dedim.

Ensâr’dan bir aile dul kalan bir kadın olunca Resûlullâh (s.a.v)’in bu kadın ile evlenib evlenmeyeceğini öğrenmeden onu asla evlendirmezlerdi. Resûlullâh (s.a.v) bir gün Ensâr’dan birine:

      “-Kızını istiyorum?” dedi.

O da:

      “-Peki, baş üstüne, memunniyetle yâ Resûlullâh!”dedi.

      “-Yalnız onu kendim için istemiyorum!”deyince, adam:

      “-Kim için istiyorsunuz? Yâ Resûlallâh!”diye sordu.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Cüleybib için!”cevabını verdi.

Adam:

      “-Annesi ile bir konuşayım?”dedi.

Karısına:

      “-Kızı Resûlullâh (s.a.v) istiyor?”dedi.

      “-Olur, memnuniyetle!”dedi.

Adam:

      “-Kendisine değil, Cüleybib’e istiyor!”dedi.

Kadın:

      “-Cüleybib’e mi? Cüleybib’e mi? Hayır kızımı asla ona veremem!” dedi. Adam durumu Resûlullah (s.a.v)’e bildirmek için tam kalkacağı sırada kızı:

      “-Beni kim istiyor?”diye sordu. Annesi durumu anlattı.

Kız:

      “-Allâh’ın Resûlü (s.a.v)’i mi kırıyosunuz? Beni Cüelybib’e verin, çünkü Resûlullâh (s.a.v) hiçbir zaman benim zararımı istemez!” dedi.

Adam durumu Resûlullâh (s.a.v)’e bildirdi:

      “-Tamam!”dedi.

Böylece o kızla Cüleybib’in nikahını kıydılar. Bu olayı takib eden günlerde Resûlullâh (s.a.v), bir savaşa çıktı. Savaştan muvaffakiyetle döndükten sonra:

      “-Kaybınız var mı?”diye sordu.

      “-Hayır!”diye cevab verdiler.

      “-Fakat, ben Cüleybib’i göremiyorum. Onu bir arayın!” buyurdular.

Cüleybib’i, yedi kişinin yanında şehid olmuş vaziyyette buldular.

      “-Yâ Resûlallâh! İşte yedi kişiyi öldürmüş sonra da şehid olmuş!” dediler.

Resûlullâh (s.a.v), hemen yanına gelerek:

      “-Yedi kişi öldürdü, sonra da onu şehid ettiler!”dedi ve iki üç defa :

      “-Bu yatan bendedir, ben de ondanım!”buyurdu.

Sonra da onu kolları üzerine alarak kazılan mezara koydu.

Riyâvetlerde Cüleybib’in naşının yıkandığına hiç rastlanmamıştır.

Sâbit:

      “-Ensâr kadınları arasında bundan daha itibarlı bir dul yoktu!”der.

Ebû Talha’nın torunu İshak bin Abdullah, Sabit’e:

      “-Resûlullâh (s.a.v), ona nasıl dua etti?”diye sordu.

      “-Allah’ım, onun üzerine hayırlar yağdır. Hayatı boyunca sıkıntı yüzü gösterme!”diye dua etti, dedi, ve sonra Ensâr’dan hiçbir kadına bu dua kadar itibar edilmediğini söyledi. 1

Sâbit’ın şu sözü de kaydedilir:

      “-Ensâr kadınları arasında ondan daha çok infak eden bir kadın yoktu!”

Bütün bu hadiseler, Cüleybib (r.a)’ın fazileti ve Resûlullâh (s.a.v) nezdindeki değerini ifâde etmektedir. Cüleybib (r.a) hakkında buradaki malumatın dışında fazla bir bilgiye sahib değiliz. Kaynaklar Cüleybib (r.a) hakkında bundan başka bir bilgi vermemektedir.

İbn-i Abdilber onun biyoğrafisindeki hikayeyi anlatırken hakkında şu âyetin nazil olduğunu söylemiştir:

      “-Allâh ve Resûlullâh bir şeye hükmettiği zaman, inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka yolu seçmek yaraşmaz!” 2

İbn-i Hacer der ki:

      “-Gerek Enes’in gerekse Ebû Berze’nin hadislerinin vasledilmiş tariklerinden hiç birinde bunu görmedim!” 3

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1277 
2- Ahzâb-36 
3- el-İsabe İbn-i Hacer el-Askalani-1-366-No-1181