Cemile Bint-i Sâbit Hayatı

Ümmü Âsım Cemile bint-i Sâbit bin Ebi’l-Aklah el-Ensâriyye hic-retten hemen sonra Medine’de Resûlullâh (s.a.v)’e biat eden ilk on kadın sahâbiyeden biridir. Cemile bint-i Sâbit (r.a), Medine doğumludur. Ancak doğum tarihi belli değildir.

Cemile Bint-i Sâbit Hayatı

Cemile Bint-i Sâbit
جَــمِــيــلـَـة ُ بـِـنْــتِ ثـَـا بـِـت


 Baba Adı    :    Sâbit bin Ebi’l-Aklah.
 Anne Adı    :    Şemûs bint-i Ebû Âmir,
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Hz.Ömer İbn-i Hattab, ondan boşandıktan sonra Yezid bin Câriye ile evlendi.
 Oğulları    :    Hz.Ömer’den Asım, Yezid bin Câriyeden Abdurrahman adlarında iki oğlu vardı.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr kadınlarındandır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    (Asiye) Cemile bint-i Sâbit bin Ebî Aklah bin İsmet bin Avf bin Amr bin Avf bin Mâlik bin Evs. Üsdü’l Ğabe’ye göre ise Cemile bint-i Sâbit bin Ebî Eklah Kays bin İsmet bin Nu’man bin Mâlik bin Ümeyye bin Dübeyah bin Zeyd bin Mâlik bin Avf bin Amr bin Avf bin Mâlik bin Evs el-Ensâriy el-Evsi sonra Dübai’dır.
 Lakap ve Künyesi    :    Ümmü Âsım,
 Kimlerle Akraba idi    :    Asım bin Sâbit’in kız kardeşidir.Cemile Bint-i Sâbit Hayatı

Ümmü Âsım Cemile bint-i Sâbit bin Ebi’l-Aklah el-Ensâriyye hic-retten hemen sonra Medine’de Resûlullâh (s.a.v)’e biat eden ilk on kadın sahâbiyeden biridir. Cemile bint-i Sâbit (r.a), Medine doğumludur. Ancak doğum tarihi belli değildir. Resûlullâh (s.a.v)’ın seriyye komutanlarından Âsım bin Sâbit bin Ebi’l-Aklah’ın kız kardeşidir. Resûlullâh, Medine’ye hicret edince annesi Şemûs bint-i Ebû Âmir’le birlikte Resûlullâh (s.a.v)’e giderek biat etti. O zamanlar adı Âsiye idi Resûlullâh ona Cemile ismini verdi. Başka bir rivâyete göre ise hicretin yedinci yılında Hz.Ömer ile evlenince adının değiştirilmesini bizzat kendisi istedi. Hz.Ömer de adını Cemile’ye çevirdi.

Ancak Hz.Ömer’in Cemile adında bir câriyesi bulunduğu için:

      “-Bana câriyenin adını mı veriyorsun?”diye Hz.Ömer’e çıkıştı.

Resûlullâh (s.a.v)’e giderek kocasıyla aralarında geçen bu olayı O’na anlattı. Resûlullâh (s.a.v)’de Cemile ismini güzel bulunca bu isme razı oldu. Cemile’nin Hz.Ömer ile olan evliliğinden Âsım bin Ömer adında bir oğlu oldu. Bundan sonra Ümmü Âsım künyesiyle anıldı. Daha sonraları Hz.Ömer ile aralarında şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandılar. Cemile daha sonra Yezid bin Câriye ile evlendi. Bu evlilikten de Abdurrahman adındaki oğlu doğdu. Cemile bint-i Sâbit’in ne zaman ve nerede vefât ettiği ise bilinmemektedir. 1

Burada şuna dikkat etmek gerekir:عَــا صِــيـَة Ayn ve Sad ile yazılan Âsiye, isyankâr kadın manasına gelir. Fakat, elif ve sin ile yazılan Âsiye: اَسِــيـَـة İsmi ise: kadın doktor, uzun sütun, yüksek bina gibi manalara gelir. Bu ise İslâmi anlayışa göre manası hoş olan bir isimdir. İkisini biri birine karıştırmamak lazımdır:

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh onlardan razı olsun.1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-7-328