Cebbar Bin Sahr

Cebbâr bin Sahr (r.a), Takriben, Miladi 589 veya 593 yıllarında Medine’de doğmuştur. Kendisi Medineli olub Hazrec kabilesinin Beni Selime kolundandır. Hicri 30. Miladi 650 yıllarında Hz.Osman (r.a)’ın devrinde Hicretin otuzuncu yılında Medine de vefat etmiştir

Cebbar Bin Sahr

Cebbâr Bin Sahr
جَــبّـا رُ بْــنُ صَـخْــر


 Baba Adı    :    Sahr bin Ümeyye.
 Anne Adı    :    Âtike bint-i Hareşe bin Amr bin Beyda’dır.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Takriben Miladi 589 veya 590 yıllarında Medine’de dünyaya gelmiştir.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicretin 30. Miladi 650 yılın’da Medine’de 62 yaşlarında vefat etmiştir. Kabri, Medine’de Cennetü’l-Bâki de dir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Abdullah
 Kızları    :    Bilgi yok
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mute, gibi bir çok savaşlar da bulundu.
 Muhacir mi Ensar mı    :    2.Akabe bey’atına katılmış Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    1-tane.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Mikdâd bin Amr ile.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Cebbâr bin Sahr bin Ümeyye bin Hansa veya Huneys bin Sinan bin Ubeyd bin Adiy bin Ğanm bin Kâ’b bin Selimetü’l-Ensâriy el-Hazreci sonra, es-Selemi’dir
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Abdullah
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yokCebbâr Bin Sahr Hayatı

Cebbâr bin Sahr (r.a), Takriben, Miladi 589 veya 593 yıllarında Medine’de doğmuştur. Kendisi Medineli olub Hazrec kabilesinin Beni Selime kolundandır. Hicri 30. Miladi 650 yıllarında Hz.Osman (r.a)’ın devrinde Hicretin otuzuncu yılında Medine de vefat etmiştir Babası: Sahr bin Ümeyye olup, Annesi: Atike bint-i Harşe denilir. Veya, Sûeda bint-i Seleme’dir. Üsdü-l-Ğabe’ye göre: Resûlullâh’a bey’at eden hanımlardan biri olan Muhterem Annesi Sûeda bint-i Seleme’de, aynı kabileden’dir. Allâh-u Â’lem doğru olan’da bu isim olsa gerek!

Künyesi ise; Ebû Abdullah olan ,Cebbâr bin Sahr (r.a) ikinci Akabe bey’atında hazır bulunmuş, Medine’ye Hicretten sonra Resûlullâh (s.a.v), onu Muhacirinden Mikdad bin Esved ile din kardeşi ilan etti.

Cebbâr bin Sahr, Rasulullah (s.a.v)’le birlikte bütün gazvelere iştirak etmiştir. Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mûte, Mekke fethi, Huneyn ve Tâif Muhasarası’na katılmıştır.

Hicri 7. Miladi 628 yıllarında Hayber’in Müslümanlar tarafından feth edilmesi üzerine, Resûlullâh (s.a.v), onu, Zeyd bin Sâbit ile birlikte ğanimet mallarının tesbitiyle görevlendirdi. Hayber de kalan Yahudilerin ödeyeceği vergileri tahmin etmekle görevli olan Abdullah bin Revahâ Mûte Savaşı’nda şehid düşünce Resûlullâh (s.a.v) tarafından bu göreve tain edildi.

Cebbâr bin Sahr (r.a) hasat zamanı Hayber’e gider, üzüm ve hurma gibi mahsûlleri ağaç üzerinde tahmin eder, hasattan sonra yarıya bölerek Yahudilere haklarını verir, kalan kısmı’da beytülmal adına teslim alırdı. Birkaç yıl bu görevi yaptı. Bir ara Resûlullâh (s.a.v) onu su kuyularının düzeltilmesi ve düzenlenmesi işiyle görevlendirdi.

Cebbâr bin Sahr (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’e çok bağlı idi bir görev verilmek istendiğinde hemen:

      “-Ben yapayım!”derdi.

Bir yolculuk esnasında Resûlullâh (s.a.v):

      “-Biriniz, bizden evvel gitse’de, şu su kablarını doldur sa!”diye bir temennide bulundu.

Cebbâr bin Sahr (r.a) hemen kalktı ve:

      “-Ben giderim! Yâ Resûlallâh!”dedi. ve gitti

Gidişini şöyle anlatır:

“-Hemen kalktım suyu doldurdum. Fakat çok yorğundum daha fazla dayanamadım olduğum yerde uyumuşum. Bir müddet sonra birinin

      “-Ey havuz sahibi!”diye seslendiğini duydum.

Birde ne göreyim? Bu gelen zat, Resûlullâh imiş. Hemen kalktım. Resûlullâh (s.a.v), bana:

      “-Su kabını al da beni takib et!”buyurdular.

Birlikte abdest aldık. Namaza durduk Resûlullâh (s.a.v), beni sağ tarafına eliyle getirdi ikimiz birlikte namaz kıldık. Çok geçmeden diğer sahabeler bize yetiştiler!”

Cebbâr bin Sahr (r.a), Vedâ Haccı’na katılıb, Resûlullâh’ın vefatını görmüş ve o acılı anları yaşamıştır. Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından sonra, birinci halife Hz.Ebû Bekir, döneminde yaptığı hizmetlerin neler olduğu hakkında rivayetler kesiktir.

Hz.Ömer (r.a) devrinde, Medine’de vergi tahmin ve takdir memur-luğu görevini yürüttü. Bunun yanı sıra pazar kolculuğu (Hisbe) görevinde bulundu. Hz.Ömer (r.a)’in Yahudileri Hayber’den çıkardıktan sonra pay-laştırdığı Vâdilkurâ arazisinden Cebbâr’a da bir hisse düştü.

Hz.Osman (r.a), devrinde bir çok hizmetlere katıldı. Resûlullâh’dan bir adet hadisi şerifi vardır. O hadiste Ahmed İbn-i Hanbel’in Müsned’in de yer almaktadır. Cebbâr bin Sahr (r.a) Hz.Osman döneminde Hicretin 30. Miladi 650-51 yıllarında Medine’de vefat etmiştir. Cenaze namazını Hz.Osman (r.a) kıldırmıştır. Kabri, Medine’de Cennetü’l-Bâki de dir. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- el-İsabe, İbn-i Hacer, el-Askalani-1-334-No-1057-Ashab-ı Kirâm’ın meşhurları-Hayati Ülkü-sayfa 279-Özetlenib sıralanmıştır.