Cafer Bin Ebi Süfyan Bin Haris

Mekke fethi senesinde, Mekke ile Medine arasında Müslümanlar, kendilerini karşıladıkları zaman babası Ebû Süfyan bin Hâris ile birlikte Müslüman olmuş.

Cafer Bin Ebi Süfyan Bin Haris

Câ’fer Bin Ebî Süfyan Bin Hâris
جَـعْــفَــرُ بْــنُ أبـِي سُـفْــيَـا نُ اْلــحَــا رِ ث


 Baba Adı    :    Ebû Süfyan bin Hâris, bin Abdülmuttalib.
 Anne Adı    :    Cümane bint-i Ebû Tâlib bin Abdülmuttalib.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 51. yılda Muâviye devrinde vefat etti.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Ümmü Külsüm.
 Gavzeler    :    Huneyn Savaşı sonrası birçok savaşlar.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke fethinden sonra iman etti.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Câ’fer bin Ebû Süfyan bin Hâris bin Abdül-muttalib bin Haşim el-Kureyşî’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Resûlullâh (s.a.v)’in amcası Hâris’in oğlu Ebû Süfyan bin Hâris’in oğlu, Hz.Ali’nin bacısı Cümane’nin oğludur.Câ’fer Bin Ebî Süfyan Bin Hâris Hayatı

Mekke fethi senesinde, Mekke ile Medine arasında Müslümanlar, kendilerini karşıladıkları zaman babası Ebû Süfyan bin Hâris ile birlikte Müslüman olmuş. Resûlullâh (s.a.v), babası Ebû Süfyan’ın isteklerini geri çevirdiklerinde babası şöyle demişti:

      “-Eğer Muhammed, benim istediğimi kabul etmezse, şu çocuğumun elini tutup bilinmez bir yere giderim. Başımı alır buralardan uzaklaşırım!”

Böyle dediğini Resûlullâh (s.a.v) duyunca ona acıdı ve istediğini kabul edip İslâm’a girmelerine izin verdi. Böylece Cafer ve babası Ebû Süfyan İslâm’a girdiler. Daha önceleri ise babası Ebû Süfyan bin Hâris, Resûlullâh (s.a.v)’e çok eziyet etmişti. Müslüman olduktan sonra Cafer bin Ebû Süfyan önce Mekke fethine daha sonra Huneyn savaşına katılmış ve o gün de Cephe de sebat edenlerden olmuştu. Allâh kendisinden de babası Ebû Süfyan’dan da râzı olsun. Hicretin 51. yılında Muaviye bin Ebû Süfyan devrinde vefat etti denilir. 1

Câ’fer bin Ebî Süfyan, Resûlullâh (s.a.v)’in amcası Hâris oğlu Ebû Süfyan bin Hâris’in ve amcası Ebû Tâlib’in kızı (Hamame) Cümâne’nin oğludur. Dolaysiyle Hz.Ali’ninde bacısı oğlu ve yeğeni olurdu.

Hayatı hakkında ve âile bireyleri hakkında Fazla hiçbir bilgi yoktur.

Ebû el-Yakazân şöyle der:

      “-Ca’fer’in çoluk çocuğu yoktur!” 2

İbn-i Sa’d ise onun Ümmü Külsüm adında bir kızı vardı, bu kız amcası oğlu Said bin Nevfel bin Harisle evlendi ondan çocukları oldu der.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan râzı olsun.1- İbn-i Kesir el bidaye vennihaye-8-101 
2- el-İsabe İbn-i Hacer el-Askalani-1-359-No-1167