Bükeyr Bin Şüddah El-leysî

İbn-i Esir’ın Üsdü’l-Ğabe ile İbn-i Hacer’in el-İsabe’sinde Bu sahabenin adıyla ilgili olarak Bükeyr yerine Bekir bin Şüddah şekli tercih edilmektedir. Şüddah onun dedelerinden biridir. Bazı kaynaklarda ise kendisinden Bükeyr bin Abdullah diye söz edilmektedir.

Bükeyr Bin Şüddah El-leysî

Bükeyr Bin Şüddah El-leysî
بُـكَـيـرُ بْــنُ شُـدّاخُ اْلـلَّـيــثِيِ


 Baba Adı    :    Şüddah el-Leysî.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Bükeyr bin Şüddah veya Şeddâh bin Amr bin el-Mülevveh bin Yâ’mer, O, Şüddah bin Avf bin Kâ’b bin Âmir bin Leys el-Leysî’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Resûlullâh (s.a.v)’ın hizmetlisi idi.Bükeyr Bin Şüddah El-leysî Hayatı

İbn-i Esir’ın Üsdü’l-Ğabe ile İbn-i Hacer’in el-İsabe’sinde Bu sahabenin adıyla ilgili olarak Bükeyr yerine Bekir bin Şüddah şekli tercih edilmektedir. Şüddah onun dedelerinden biridir. Bazı kaynaklarda ise kendisinden Bükeyr bin Abdullah diye söz edilmektedir. Bükeyr çocukluk yıllarından beri Resûlullâh (s.a.v)’in hizmetçilerinden biridir. Bükeyr bin Şüddah el-Leysî hakkında, İbn-i Mindeh, Abdülmelik bin Yalâ el-Leysî-den rivâyet etti, Bükeyr bin Şeddah el-Leysî, Resûlullâh’a hizmet ederdi. Bulüğa erdi. Bunu Resûlullâh (s.a.v)’e haber verdi ve:

      “-Ben, Senin Âilen’in yanına girib çıkıyorum. Ve, şimdi de büluğa erdim, yâ Resûlallâh!”dedi.

Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v), şöyle dedi:

      “-Allâh’ım, bunun sözünü doğrula ve buna zafer ver!”

Hz.Ömer zamanında bir Yahudi öldürüldü. Ömer (r.a) kalkıp hutbe irad etti ve şöyle dedi:

      “-Allâh aşkına bu hususta bilgisi olan varsa söylesin?”

Bükeyr kalkıb:

      “-Yâ Emîrel Mü’minin, onu ben öldürdüm!”dedi.

Bunun üzerine halife Hz.Ömer (r.a):

      “-Sen bunun kanının günahına girdin. Şimdi çıkış ve kurtuluş nere-dedir?”diye sordu. Bükeyr de şöyle dedi:

“-Ey Mü’minlerin Emîri! Gazilerden bir adam sefere giderken beni âilesinin bekçiliğini yapmakla görevlendirmişti. Geldiğimde öldürdüğüm bu Yahudi’nin o ğazinin hanımının yanında olduğunu ve şöyle dediğini gördüm:

      “-İslâmiyet, Eş’âs’ı benden alıkoyub aldattı. Ben de bütün gece boy-unca onun karısıyla başbaşa kaldım! Karısının göğsü üzerinde geceledim. Eş’âs ise, tozlu yular üzerinde geceler. Karısının bacak araları kalabalık erkekler ğrubunu andırır ki, onlar, kalabalıklara hücum ederler!”

Halife Hz.Ömer (r.a), bunun üzerine Bükeyr’in sözünü tastik etti ve Resûlullâh (s.a.v)’ın yukarıda geçen duâsını hatırlayarak ölen Yahudi’nin kanını karşılıksız bıraktı. 1

Bükeyr bin Şüddah el-Leysi (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından sonra Hz.Ömer (r.a) devrinde İran’ın fethinde Sa’d bin Ebi Vakkas’ın komutası altında Kadisiye Savaşı’nda gösterdiği cesaret övgüye değerdi. Savaşın sonlarına doğru bozğuna uğrayan İranlılar Dicle Nehri üzerindeki bir çok köprüleri tahrib ederek geriye çekilmişlerdi. Kumandan Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a), çoşkun bir şekilde akan Dicle Nehri’nden askerlerini karşı tarafa nasıl geçireceğini düşünürken Bükeyr bin Şüddah (r.a), adı Etlâl diye anılan meşhur atına:

      “-Haydi ey Etlâl sıçra!”diye haykırdı. At:

      “-Bakara sûresinin hakkı için bir sıçrayış!”diye cevab verdi.

Dicle Nehrini geçti. İslâm askerleride kendisini takib ettiler.

Hicri 22. yılda Süraka bin Amr’ın kumandasında Azerbaycan’ın fethinde bulunan ve Muğan’ın İslâm topraklarına katılmasını sağlayan Bükeyr bin Şüddah (r.a)’ın Azerbaycan’da şehid düştüğü rivâyet edilir. 2

Bu zâtın hayatı ve âile bireyleri hakkında fazla bilgi yoktur.

Şüphesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan râzı olsun.1- İbn-i Kesir el-Bidaye ve’n-Nihaye-5-546 
2- el-İsabe İbn-i Hacer-1-239-No-728-Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-6-484,