Büceyr Bin Becretü’t-tai

Büceyr bin Becretü’t-Tâi şair bir sahâbi idi. Kaynaklarda hakkında fazla bilgi bulunmayan Büceyr’in ilk olarak Tebük Seferi’ne katıldığı bilinmektedir.

Büceyr Bin Becretü’t-tai

Büceyr Bin Becretü’t-tâi
بُــجَــيْــر بـِـنْ بَــجْــرَة ُالــَّطــا ئِــي


 Baba Adı    :    Becretü’t-Tâi.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Büceyr bin Becretü’t-Tâi
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Büceyr Bin Becretü’t-tâi Hayatı

Büceyr bin Becretü’t-Tâi şair bir sahâbi idi. Kaynaklarda hakkında fazla bilgi bulunmayan Büceyr’in ilk olarak Tebük Seferi’ne katıldığı bilinmektedir. Resûlullâh (s.a.v), Tebük’de bulunduğu sırada Hâlid bin Velid kumandasındaki Büceyr’inde dahil olduğu dört yüz kişilik bir birliği Dümetülcendel bölgesinin reisi Ükeydir bin Abdülmelik’i yakalayıp getirmekle görevlendirdi. Resûlullâh’ın önceden haber verdiği şekilde Ükeydir bin Abdülmelik’i yaban sığırı avlarken yakaladılar.

Büceyr bu olayı anlatan şiirini Resûlullâh’ın huzurunda okuyunca, Resûlullâh, onu çok beğendi ve kendisine:

      “-Ağzına sağlık!”diye dua etti.

Bu dua bereketiyle doksan yaşındayken bile Büceyr’in bir tek dişinin dökülmediği rivâyet edilir. Hz.Ebû Bekr (r.a) devrindeki ridde olaylarına dair şiirleri bulunan Büceyr Hicri 16. Miladi 637 yılında Kâdisiye Savaşı-’nda şehid düşmüştür. 1

Şübhesiz ki en doğrusunu Allâh bilir. Allâh onlardan razı olsun.1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-6-480