Bişr Bin Asım

Bişr bin Âsım bin Abdullah el-Mahzumi, bazı kaynaklarda Bişr bin Âsım el-Mahzumi’den başka bir de Bişr bin Âsım bin Süfyân es-Sekafi adlı bir sahâbiden söz edilerek halife Hz.Ömer (r.a)’ın bu ikincisini zekât memurluğuyla görevlendirdiği ileri sürülmüş ve bu iki isim biribirine karıştırılmıştır.

Bişr Bin Asım

Bişr Bin Âsım
بـِـشْــرُ بْـِـنُ عَــا صِــم


 Baba Adı    :    Âsım bin Abdullah.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Bişr bin Âsım bin Abdullah bin Ömer bin Mahzumi dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Bişr Bin Âsım Hayatı

Bişr bin Âsım bin Abdullah el-Mahzumi, bazı kaynaklarda Bişr bin Âsım el-Mahzumi’den başka bir de Bişr bin Âsım bin Süfyân es-Sekafi adlı bir sahâbiden söz edilerek halife Hz.Ömer (r.a)’ın bu ikincisini zekât memurluğuyla görevlendirdiği ileri sürülmüş ve bu iki isim biribirine karıştırılmıştır. Ancak İbn-i Hacer el-Askalani, Bişr bin Âsım bin Süfyân-’ın tebeü’t-tâbiinden olduğunu kesin bir şekilde belirtmiş, zekât memuru olarak tayin edilen kişinin Bişr bin Âsım bin Abdullah olduğunu açıkça ifade etmiştir.

Hz.Ömer, Bişr’i Hevâzin kabilesine zekât memuru olarak tayin ettiği zaman Bişr bin Âsım bu göreve gitmekte ağır davrandı. Hz.Ömer ona görev mahalline niçin gitmediğini ve halifeye itaat etmenin gereğine inanıp inanmadığını sordu. Bişr, halifeye itaat hususunda bir tereddüdü bulunmadığını, fakat Resûlullâh’dan Müslümanların herhangi bir işini üstlenen kişilerin kıyamet günü cehennem köprüsünde hesaba çekilecek-lerini, görevini iyi yapanların kurtulacağını, yapmayanların ise köprüden aşağı yetmiş yıl boyunca yuvarlanacağını bizzat duyduğunu, bu sebeble verilen işi yapmakta tereddüt ettiğini söyledi.

Halifelik yükünün ağırlığını bu vesileyle bir kere daha iyice hisseden halife Hz.Ömer fevkalâde üzüldü. Bu olaydan başka hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Bişr’in nerede ve ne zaman vefât ettiği bilinmemektedir. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-6-219