Beşir Bin Amr Bin Mihsan

Bu sahabenin ismi ve nesebi oldukça ihtilaflıdır. Bazı kaynaklarda onun isminin Amr bin Ebu Amr asıl isminin Sa’labe veya Beşir bin Amr bin Mihsan olduğu söylenir.

Beşir Bin Amr Bin Mihsan

Beşir Bin Amr Bin Mihsan
بَــشِـرُ بْــنُ عَــمْـرُو بُــنُ مِـحْـصَـنْ


 Baba Adı    :    Sa’lebe bin Amr olduğu söylenir.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Sıffın Savaşı’nda şehid olduğu söylenir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Abdurrahman.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir Uhud gibi bir çok savaşlar.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Beşir bin Amr bin Mihsan bin Atik bin Amr bin Mebzul bin Mâlik bin el-Neccar bin Sa’lebe bin Amr el-Hazreci İsmi gibi Nesebi’de ihtilaflıdır.
 Lakap ve Künyesi    :    Amr bin Ebû Amr el-Ensâri
 Kimlerle Akraba idi    :    Bi’ri Mâuna şehidi Ebû Ubeyde bin Amr bin Mihsan’ın kardeşi dır.


Beşir Bin Amr Bin Mihsan Hayatı

Bu sahabenin ismi ve nesebi oldukça ihtilaflıdır. Bazı kaynaklarda onun isminin Amr bin Ebu Amr asıl isminin Sa’labe veya Beşir bin Amr bin Mihsan olduğu söylenir. Usdü’l-Ğabe’de İbn-i Esir ve İbn-i Abdil ber, İstiab’ında anlatmaktadırlar. Zira bu zat üzerinde çok ihtilaflar olmuştur. İbn-i Esir Usdü’l-Ğabe’sinde onun gerçek isminin Beşir bin Amr bin Mihsan olduğu Künyesinin ise, Amr bin Ebû Amr el-Ensâri olduğunda ısrar eder. Bi’ri Mâuna şehidi Ebû Ubeyde bin Amr, bin Mihsan’ın kardeşi dır. Yine de en doğrusunu Allâh bilir deriz.

Muhammed bin Hanefiyye anlatıyor:

“-Ebû Amr, Akabe’de, Bedir’de, Uhud’da bulunmuş bir zattı. Bir gün onun oruçlu olmasına ve susuzluktan kıvranmasına rağmen, kölesine şöyle dediğini duydum:

      “-Haydi ne duruyorsun?! Kalkanını bana siper yap!”

Köle, kalkanını siper yaptı. Sadağından güç belâ bir ok çekti. Peş peşe üç ok savurdu. Sonra da, Resûlullâh’ın şöyle buyurduğunu duydum:

      “-Kim, Allâh yolunda bir tek ok atarsa, ok hedefine ulaşmazsa bile, kıyamet günü o ok, o kimsenin önünü aydınlatır!”dedi.

Akşama kadar savaştı. Güneş batmadan şehid edildi. 1

Beşir bin Amr, bin Mihsan (r.a)’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulun-mamakla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-490