Bekr Bin Mübeşşir El-evsi

Bekr bin Mübeşşir bin Hayrü’l-Ensâri Beni Ubeyd bin Zeyd bin Mâlik bin Avf bin Amru bin Avf bin Mâlik el-Evsilerden Medine ehlindendir. Bekr bin Mübeşşir için Ebû Hatim; o sahâbidir.

Bekr Bin Mübeşşir El-evsi

Bekr Bin Mübeşşir El-evsi
بـَـكِــرُ بْــنُ مُــبَــشّـِـر اْلأ َوْسـِـي


 Baba Adı    :    Mübeşşir bin Hayr.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Medineli Ensâr dandır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değil.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Bekr bin Mübeşşir bin Cebr bin Hayrü’l-Ensâriy Beni Ubeyd bin Zeyd bin Mâlik bin Avf bin Amru bin Avf bin Mâlik el-Evsilerden dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Bekr Bin Mübeşşir El-evsi Hayatı

Bekr bin Mübeşşir bin Hayrü’l-Ensâri Beni Ubeyd bin Zeyd bin Mâlik bin Avf bin Amru bin Avf bin Mâlik el-Evsilerden Medine ehlindendir. Bekr bin Mübeşşir için Ebû Hatim; o sahâbidir. İbn-i Hibban da böyle söyledi ve ekledi, O, Medineli sayılır, dedi. İbn-i Seken de böyle dedi. Onun, hasen bir isnâdla sadece bir hadis rivâyeti vardır. Hâkim el-Müstedrek’de Ebû Dâvûd ve Buhâri Tarihi’nde onu tahric etmişlerdir. Bâverdi de tahric etmiştir. İbn-i el-Kattân dedi. Ondan ancak İshak bin Selim rivâyet etmiştir. İshak ise la yu’refu’dur. 1

Bekr bin Mübeşşir el-Ensâri’den şöyle dediği rivâyet edilmiştir:

      “-Ramazan ve kurban bayramı günleri Resûlullâh (s.a.v)’ın ashabı ile birlikte Bethan vadisi yoluyla musallâya gider, Resûlullâh ile birlikte namaz kılar yine Bethân vadisinden evlerimize dönerdik!”demiştir.

Bekr bin Mübeşşir (r.a)’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun,


1- El-İsabe İbn-i Hacer el-Askalani-1-240-No-730