Bekr Bin Hârisetü’l-cüheni

Bekr bin Hârisetü’l-Cüheni’nin hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Kendisinden hakledildiğine göre bir seriyyede düşmanla savaşırken bir düşman askeri Müslüman olduğunu söyleyerek kendisini öldürmemesini istemiş, fakat o bu sözleri dikkate almayıb askeri öldürmüştü

Bekr Bin Hârisetü’l-cüheni

Bekr Bin Hârisetü’l-cüheni
بَــكْــرُ بْــنُ حَــا ِر ثـَـة ُاْلــجُــهَــنـِـي


 Baba Adı    :    Hârisetü’l-Cüheni.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı kesin değil.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Bekr bin Hârisetü’l Cüheni.
 Lakap ve Künyesi    :    el-Birbir (borazancı)
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Bekr Bin Hârisetü’l-cüheni Hayatı

Bekr bin Hârisetü’l-Cüheni’nin hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Kendisinden hakledildiğine göre bir seriyyede düşmanla savaşırken bir düşman askeri Müslüman olduğunu söyleyerek kendisini öldürmemesini istemiş, fakat o bu sözleri dikkate almayıb askeri öldürmüştü. Durumu öğrenen Resûlullâh (s.a.v) Bekr bin Hârise’ye kızdı, ve onu yanından uzaklaştırdı. Ardından:

      “-Bir mü’min diğer mü’mini yanılma hali dışında öldürmeye hakkı yoktur!” 1

Meâlindeki âyet nâzil oldu. Bunun üzerine Resûlullâh kendisini affederek tekrar huzuruna kabul etti.

Sözü edilen âyetin Câhiliye döneminde kendisine işkence eden Hâris bin Yezid’i Müslüman olmadığı zannıyla öldüren Eyyâş bin Ebû Rebiâ veya kılıcını kaldırdığı sırada Müslüman olduğunu söyleyen birini Ebû’d-Derdâ hakkında nâzil olduğuna dair rivâyetler de bulunmaktadır.

Müşriklerle çarpıştığı bir gün Resûlullâh (s.a.v), Bekr bin Hârise’ye:

      “-Bu gün ne yaptın?”diye sorunca o da:

      “-Mızrak sesleriyle onları ürküttüm!”dedi.

Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v), ona:

      “-el-Birbir!”borazancı adını verdi.

Bekr bin Hârise’(r.a)’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur. 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh onlardan razı olsun.


1- Nisâ-92 
2- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-5-362