Başlarken

Bismillah diyerek bir yolculuğa çıktık. Sosyal medyadaki hizmet yolculuğuna. Ucunda insana hizmet etmek olan bir yolculuk.

Başlarken
Fethi KÜÇÜK  Kur’an Aşıkları Derneği (KA-DER) Genel Başkanı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla!

Bize hidayeti nasip ederek İslam ile şereflendiren, ve bizi kendisine hamd etmeye doyurmayan yüce Allah’a hamdolsun.

“Mahlukatın sayısınca, nefsinin rızasınca (kendini razı edecek kadar), arşının ağırlığınca ve kelimelerinin mürekkebince (yani sonsuz) Allah’ı tesbih eder ve hamd ederim.”

(Müslim, Zikir ve Dua, HNO 2726, Buhari, Edebi Müfred 95, Ebu Davud, Salat, HNO 1503)

Bize rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e de sonsuz salat-u selam olsun!

Bismillah diyerek bir yolculuğa çıktık. Sosyal medyadaki hizmet yolculuğuna. Ucunda insana hizmet etmek olan bir yolculuk. Yılların bize verdiği tecrübeyle; ülkemizin güzel insanlarına, daha samimi bir ifade ile; mükerrem olarak yaratılmış bütün insanlık âlemine hizmet etmeyi kendimize amaç edindik. İlahi rızaya erişiz diye… Kısaca en büyük arzumuz ve temennimiz siz okuyuculara faydalı olabilmektir.  Bendeniz “En kârlı yatırım insana yapılan yatırımdır.” Sloganını sertac etmişimdir. Sizler de bizi takip etmek suretiyle bu kârlı yatırıma ortak olabilirsiniz. İstiyorum ki Rabbimizin bize bahşettiği bilgiler bizimle beraber mezara girip yok olmasın. Arkamızda sadaka-i cariye = akan sevap olarak devam etsin. İlim de tıpkı vakfedilen bir ev, bir arsa gibidir. Ölünün arkasında kendisine sevap gönderir.

Bu hususta Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyuruyorlar:

 

“Her kim bir hidayete (bir doğru yola) çağırırsa bu çağırıcıya tabi olup onun ardından gidenlerin sevabı kadar bir sevap da onun hesabına yazılacaktır. Kendisine verilen bu sevap ötekilerin sevabından hiçbir şey de eksiltmez. Her kim de bir sapıklığa (bir kötülüğe) çağırırsa bu çağrıya uyanların günahı kadar bir günah da kendisine yazılacaktır. Bu, o uyanların günahlarından da hiçbir şey eksiltmeyecektir.”

(Müslim, İlim, HNO 2674, Ebu Davud, Sünnet, HNO 4609,

Tirmizi, İlim 15, İbni Mace, Mukaddime 14)

Peygamberimiz (s.a.v) şöyle dua ederdi:

“Ya Rabbi! Bizi hidayetten sonra başkalarının hidayetine vesile olanlardan eyle.” (Buhari)

Gelin bir dua ile makalemizi bitirelim. Allah’ım! kalplerimize feyz ve nurunu ikram eyle! Bizlere hidayet yollarını göstererek sırat-ı müstakim üzere ömrümüzü tamamlamayı nasib eyle.

Allah’ım! Sosyal medyadaki bu iyi niyetli çalışmalarımızı senin rızana ulaştıracak bir yol eyle. (Amin)

Fethi KÜÇÜK     

Kur’an Aşıkları Derneği (KA-DER) Genel Başkanı