Azze Bint-i Ebî Leheb

Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası ve azılı düşmanı Ebû Leheb’ın kızıdır. Mekke’de doğdu, ancak hanği tarihte doğduğu kesin belli değildir.

Azze Bint-i Ebî Leheb

Azze Bint-i Ebî Leheb
عَــزَة بِـِنـْتُ أبَـيِ لَـَـهَــب


 Baba Adı    :    Ebû Leheb bin Abdülmuttalib.
 Anne Adı    :    Ümmü Cemil Avra bint-i Harb bin Ümeyye bin Abdişems, Ebû Süfyan’ın kız kardeşidir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Mekke’de vefat etti. Kabri ise; Cennetü’l-Mualla’dadır.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Evfa bin Hâkim bin Ümeyye bin Hârise,
 Oğulları    :    Ubeyde, Said ve İbrahim.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Hicret edemedi.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Azze bint-i Ebi Leheb asıl ismi Abdüluzza bin Abdülmuttalib bin Haşim el-Kureyşîy el-Haşimî’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ümmü Ubeyde, Ümmü Said.
 Kimlerle Akraba idi    :    Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Ebû Leheb’ın kızı, Utbe, Uteybe, Muattıb, ve Hâlide’nin kız kardeşleridir.


Azze Bint-i Ebî Leheb Hayatı 

Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası ve azılı düşmanı Ebû Leheb’ın kızıdır. Mekke’de doğdu, ancak hanği tarihte doğduğu kesin belli değildir. Neseb ve soyu şöyledir: Azze bint-i Ebû Leheb, onun asıl ismi Abdüluzza bin Abdülmuttalib bin Haşim el-Kureyşîy el-Haşimî’dir. Annesi ise: Ümmü Cemil Avra bint-i Harb, bin Ümeyye bin Abdişems, bu kadın meşhur Ebû Süfyan’ın kız kardeşidir. Babası: Kûr’ân’da ismi ile zem edilen meşhur, Ebû Leheb’dir. Tebbet Sûresi’nde babası ve annesi her ikisi birlikte kötü biçimde anlatılmıştır. Azze bint-i Ebi Leheb, hayatı boyunca Resûlullâh’a düşmanlık eden, kendisi ve karısı âleyhinde müstakil bir süre inen kimse-lerin kızları olmasına rağmen, İslâmiyeti kardeşleri ile birlikte Mekke fethinden hemen sonra kabul etti.

Azze bint-i Ebi Leheb, Evfa bin Hâkim bin Ümeyye bin Hârise, ile evliydi. Bu evlilikten, Ubeyde, Said ve İbrahim adlarında üç tane oğulları vardı. Resûlullâh (s.a.v)’e biat eden Mü’mine kadınlar arasında yer alan Azze (r.a), Medine’ye hicret edemedi. Amcası oğlu, ve âlemlere rahmet, olan, Resûlullâh (s.a.v)’ın yakınında doya doya yaşayamadı. Azze bint-i Ebi Leheb, hangi yılda vefat ettiğini bilemiyoruz. Ancak Mekke’de vefat ettiği ve Kabri’nin Mekke’de Cennetü’l-Mualla’da olduğu söylenir.

Bu hanımefendi sahabiye hakkında fazla bilgi yoktur. 1

Şüphesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan râzı olsun


1- Çeşitli Siyer Kaynaklarından özetlenmiştir.