Azize Bint-i Hayil

Azize bint-i Hâyil (r.a)’nın nerede ve hangi tarihde doğduğunu nerede ve hangi tarihte vefat ettiğini, âile bireyleri hakkında’da elimizde hiçbir bilgi yoktur. İbn-i Esir onun isminin Azze bint-i Habil el-Huzâi olduğunu ve Resûlullâh (s.a.v) ile beyatlaştığından bahseder.

Azize Bint-i Hayil

Azize Bint-i Hayil
عَــزِزَ بِـنْـةُ حَــيِـلْ


 Baba Adı    :    Hayil.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Huzâiler den olduğu tahmin edilmektedir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Azize Bint-i Hayil Hayatı

Azize bint-i Hâyil (r.a)’nın nerede ve hangi tarihde doğduğunu nerede ve hangi tarihte vefat ettiğini, âile bireyleri hakkında’da elimizde hiçbir bilgi yoktur. İbn-i Esir onun isminin Azze bint-i Habil el-Huzâi olduğunu ve Resûlullâh (s.a.v) ile beyatlaştığından bahseder.

Kendisinin naklettiği şu olaydan onun sahabiye olduğunu anlıyoruz:

Azize bint-i Hayil anlatıyor:

“-Resûlullâh (s.a.v)’e geldim ve Allâh’ın Resûlü, bana:

      “-Zina ve hırsızlık etmemek, gizli ve aşikâr çocuklarını öldürüp yok etmemek üzere senin bîatını kabul ediyorum!”dedi.

Ben de:

      “-Aşikâr öldürmeyi anladım, gizli öldürmenin ne olduğunu ne ben sordum, ne de, O, bana açıkladı. Fakat bunun çocuk düşürmek olduğu içime doğdu. Allâh’a yemin olsun ki, hiçbir zaman (kasıtlı olarak) çocuk düşürmeyeceğim!”dedim. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-1-250