Avf Bin Ebi Hayyat El-ahmesi

Avf bin Ebi Hayyat el-Ahmesi (r.a) sahabedir. Ancak hangi tarihte ve nerede doğduğu bilinmemektedir. Bazı eserlerde onun ismi Avf bin Hayyat el-Beceliy olarak da geçer. Onun ve âile bireyleri hiçbir bilgi yoktur.

Avf Bin Ebi Hayyat El-ahmesi

Avf Bin Ebi Hayyat El-ahmesi
عَـوْفُ بْــنُ أبـي حـيَّـةُ اْلاَ حْـمَـسِى


 Baba Adı    :    Ebi Hayyat el Ahmesi.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Kadisiye Savaşı’nda şehid oldu.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Avf bin Ebi Hayyat el-Ahmesi el-Beceliy
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Müdrik bin Avf’ın dayısı’dır.


Avf Bin Ebi Hayyat El-ahmesi Hayatı

Avf bin Ebi Hayyat el-Ahmesi (r.a) sahabedir. Ancak hangi tarihte ve nerede doğduğu bilinmemektedir. Bazı eserlerde onun ismi Avf bin Hayyat el-Beceliy olarak da geçer. Onun ve âile bireyleri hiçbir bilgi yoktur. Onun hakkında sadece şu rivayet vardır.

Müdrik bin Avf el-Ahmesi anlatıyor:

“-Kadisiye Savaşı olduğu sıralarda Hz.Ömer (r.a)’ın yanında bulun-duğum sırada, Nu’man bin Mukarrin’in gönderdiği bir adam huzuruna girdi. Ömer, ona Müslümanların ne durumda olduklarını sordu.

Adam da Müslümanlardan şehid düşenleri saymaya başlayarak:

      “-Filan ve filan ve tanıyamadığım diğer pek çok Müslüman şehid oldular!”dedi.

Hz.Ömer de:

      “-Fakat, Allâh onları çok iyi tanır!”diye mukabelede bulundu.

Bir adam da kendi kendini harcadı!”dediler.

Bununla Avf bin Ebi Hayye el-Ahmes’yi kastediyorlardı.

Müdrik bin Avf:

      “-Ey Müminlerin Emiri, yemin ederim ki, bunlar benim dayımın kendisini tehlikeye attığını iddia ediyorlar!”dedi.

Hz.Ömer (r.a):

      “-Onlar yalan söylüyorlar. O, dünyayı verib, karşılığında ahireti satın almıştır!”dedi.

Avf bin Ebi Hayye yaralandığı zaman oruçluydu. Ölmeden önce ona su getirildi, fakat o ruhunu teslim edinceye kadar içmemekte ısrar etti!” 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-490