Avf Bin Abdurrahman

Hakkında en ufak bir bilgi olmayan Avf bin Abdurrahman’ın İslâm-dan önceki hayatı ile ilgili hiçbir bilgimiz yoktur, ancak onun hakkında şu rivayet vardır. Huneyn Savaşı’na kâfir olarak katılan Ümmü Bürsün’ün azadlısı Avf bin Abdurrahman’dan:

Avf Bin Abdurrahman

Avf Bin Abdurrahman
عَــوْفُ بْــنُ عَــبْــدُالـرَّحْـمَـن


 Baba Adı    :    Abdurrahman.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Avf bin Abdurrahman. Ümmü Bürsün’ün azadlısıdır.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Avf Bin Abdurrahman Hayatı

Hakkında en ufak bir bilgi olmayan Avf bin Abdurrahman’ın İslâm-dan önceki hayatı ile ilgili hiçbir bilgimiz yoktur, ancak onun hakkında şu rivayet vardır. Huneyn Savaşı’na kâfir olarak katılan Ümmü Bürsün’ün azadlısı Avf bin Abdurrahman’dan:

“-Resûlullâh (s.a.v)’in ordusuyla karşılaştığımız zaman onlar bize koyun sağımı kadar bile dayanamadılar; hemen kılıçlarımızla Resûlullâh’ın önünden saldırdık. O’nu ansızın kaybediverdik. Birde ne görelim. O’nunla bizim aramızda güzel yüzlü adamlar şöyle söylüyor:

      “-Kahrolasıcalar! Geri dönün!”

      “-Bu söz üzerine biz hezimete uğradık!”

İbn-i Bürsün’ün azadlısı Abdurrahman’dan:

“-Huneyn Savaşı’nda Resûlullâh ve Ashabı ile karşılaştığımızda, bir koyun sağımı kadar bile bize dayanamadılar, hemen saldırdık. Onları bozğuna uğratıb önümüze kattık. Beyaz katırlı birinin yanına kadar vardı-ğımızda, bir de ne görelim. O, Resûlullâh değil mi? O zaman hemen bizi Resûlullâh’ın yanında bulunan beyaz elbiseli, güzel yüzlü kimseler karşıladı ve şöyle dediler:

Kahrolasıcalar! Dönün!”

Müslümanlar bize yüklendiler bunun üzerine hezimete uğradık!” 1

Bu zat sonradan imanla şereflenmiştir hakkında fazla bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-1917