Asyad Bin Seleme Es-sülemi

İslâm tarihinde iki tane Asyad bin Seleme isminde meşhur sahabi vardır. bunlardan biri; Asyad bin Seleme el-Kilâbi’dir. İkincisi ise; bizim burada anlatmaya çalışacağımız, Asyad bin Seleme es-Sülemi’dir.

Asyad Bin Seleme Es-sülemi

Asyad Bin Seleme Es-sülemi
أصْـيَـدُ بْــنُ سَـلَـمَـة ُاْلـسُـلَــمـِي


 Baba Adı    :    Seleme.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok,
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Asyad bin Seleme es-Sülemi.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok


Asyad Bin Seleme Es-sülemi Hayatı

İslâm tarihinde iki tane Asyad bin Seleme isminde meşhur sahabi vardır. bunlardan biri; Asyad bin Seleme el-Kilâbi’dir. İkincisi ise; bizim burada anlatmaya çalışacağımız, Asyad bin Seleme es-Sülemi’dir. Bu her iki sahabenin hayatları ve hayat serüvenleri bazen biribirine karıştırılmış tır. Asyad bin Seleme es-Sülemi (r.a), Ashab’ı Kirâmdandır. Ancak, hangi tarihte nerede doğub öldüğü ve âile bireyleri hakkında veya hayat serüveni hakkında elimizde fazla bilgi yoktur. Asyad bin Seleme es-Sülemi’yi Ebû Musa, Said bin Abdullah, bin Velid el-Vassafi, babası zayıf bir râvidir. Ebû Ca’fer Muhammed bin Ali, bin Hüseyin, babası, dedesi Ali bin Ebû Tâlib tarıkiyle rivayete göre, dedi ki:

“-Resûlullâh (s.a.v) bir müfreze gönderdi. Beni Süleym’den Asyad bin Seleme adında bir adamı esir aldılar. Resûlullâh (s.a.v) onu görünce acıdı ve ona İslâmiyeti anlattı, o da bu teklifi kabul edib derhal Müslüman oldu. Onun yaşlı bir babası vardı. Oğlunun Müslüman olduğunu duyunca, ona şöyle bir mektub gönderdi:

      “-Medine’ye süvari olarak giden yok mu, dediklerimi Asyad’a ulaş-tırsın. Babanın ve asil ecdadının dinini terk edip de sabahleyin Muham-med’e mi uydun?”

Asyad bin Seleme es-Sülemi, bu mektubu alınca, Resûlullâh’dan ona cevab vermek için izin istedi; Resûlullâh (s.a.v)’de ona izin verdi. Bunun üzerine babasına şunu yazdı:

      “-Gökleri kudretiyle ayakta tutan, Hâkimiyetinde eşi ve benzeri hiç olmayan O, yüce varlık, geçmişte eşi bulunmayan ve insanlığa Rahmetine çağıran Muhammed’i Resûl olarak göndermiştir!”

O yaşlı baba, oğlunun bu mektubunu okuyunca, derhal Resûlullâh’a gelib Müslüman olmuştur. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- el-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-1-76-No-213