Amre bint-i Sa’diy

Amre bint-i Sa’diy (r.a), Mekke’de ilk sıralarda Müslüman olmuş ve Allâh yolunda Habeş ülkesine yapılan 2. hicrete kocası Mâlik bin Zem’a ile birlikte katılmıştır. 1

Amre bint-i Sa’diy

Amre Bint-i Sa’diy
عَـمْـرَةَ بِـنْـتُ اْلسّـعْـدِ يّ


 Baba Adı    :    Sa’diy bin Vakdan.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Mâlik bin Zem’a
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    2. Habeşistan
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Amre bint-i Sa’diy bin Vakdan bin Abdi şems bin Abdivüdd bin Nasr bin Mâlik bin Hısl bin Amr bin Lüey’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Ümmül Mü’minin Sevde bint-i Zem’a’nın görümcesi, Sahabeden Mâlik bin Zema’nın hanımıdır.


Amre Bint-i Sa’diy Hayatı

Amre bint-i Sa’diy (r.a), Mekke’de ilk sıralarda Müslüman olmuş ve Allâh yolunda Habeş ülkesine yapılan 2. hicrete kocası Mâlik bin Zem’a ile birlikte katılmıştır. 1

Amre bint-i Sa’diy (r.a) Mü’minlerin annesi Sevde bint-i Zema’nın görümcesidir. Ancak Habeşistan’a hicretinden sonraki hayatına dair elimiz-de detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-233