Amre Bint-i Revâha

Amre bint-i Revâha, Ümmü’n-Nu’mân Medineli kadın sahâbilerden olup meşhur Abdullah bin Revâha’nın kız kardeşidir. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir.

Amre Bint-i Revâha

Amre Bint-i Revâha
عَــمْــرَة ُبِــنْــتُ رَوَاحَــة


 Baba Adı    :    Revâha bin, bin Sa’lebe.
 Anne Adı    :    Kebşe bint-i Vakd’dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Uzun boylu ve güzel bir hanımefediydi.
 Eşleri    :    Beşir bin Sa’d el-Hazreci.
 Oğulları    :    Nu’mân, ve, Übeyye.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr kadınlarındandır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    1 tane.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Amre bint-i Revaha bin Sa’lebe bin İmrül Kays bin Amr bin İmrül Kaysü’l-Ekber bin Malikü’l-Eğarr bin Sâ’lebe bin Kâ’b bin Hazrec bin Hâris bin Hazrec el-Ensari el-Hazreci. Sonra Beni el-Hâris’ler den dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ümmü’n- Nu’mân
 Kimlerle Akraba idi    :    Abdullah bin Revâha’nın kız kardeşidir.


Amre Bint-i Revâha Hayatı

Amre bint-i Revâha, Ümmü’n-Nu’mân Medineli kadın sahâbilerden olup meşhur Abdullah bin Revâha’nın kız kardeşidir. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Hazrec kabilesinin Beni Hâris kolundan olup, Annesi sahabe’den Kebşe bint-i Vâkd’dir. Kumandan sahâbilerden olan Beşir bin Sa’d el-Hazreci ile evlenen Amre’nin bu evlilikten Nu’mân ile Ubeyye adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Hicretten önce kocasıyla birlikte Müslüman oldu. Hicretten sonra Resûlullâh’a biat eden Medineli kadın sahabiler arasında o da vardı.

Bir gün kocası Beşir’den, oğlu Nu’mân’a bir köle bağışlamasını, Resûlullâh’ı da bu bağışa şahid göstermesini istedi. Bunun üzerine Beşir bin Sa’d, Resûlullâh’a giderek bağışına şahid olmasını diledi. Resûlullâh, diğer çocuklarına da aynı şekilde bağışta bulunup bulunmadığını sordu. Beşir bin Sa’d, diğer çocuklara âdil davranmak gerektiğini söyleyerek bu bağışı doğru bulmadı. Bu hadis hibe konusunda fâkihlerce delil olarak kullanılmıştır.

Amre bint-i Revâha uzun boylu ve güzel bir kadındı. Evs kabilesinin müşrik şairi Kays bin Hatim’in onun güzelliğini dile getiren bir şiiri vardır. Kardeşi Abdullah bin Revâha gibi şair olan Amre’nin kaynaklarda Bedir Ğazvesi’ne dair şiiri’nden söz edilmektedir. Amre bint-i Revâha (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’den bir hadis rivâyet etmiştir. 1

Beşir bin Sa’d (r.a)’ın kız kardeşi, Amre bint-i Sa’d, Abdullah bin Revâha ile evli idi. Abdullah bin Revaha’nın bacısı Amre bint-i Revaha’da Beşir bin Sa’d’ın hanımı olurdu. İkisi arasında karşılıklı kayın enişte akrabalık bağı bulunmaktaydı.

Câhilliye devrinde Arablar arasında yazı yazan pek az bulunurken Beşir bin Sa’d (r.a), yazı yazardı. Beşir bin Sa’d ikinci Akabe beyatı’nda bulunmuş ve bir çok savaşlara katılmıştır.

Beşir bin Sa’d’ın kızı ve Nu’man bin Beşir’in kız kardeşi der ki:

“-Hendek kuşatması günü, Annem Amre bint-i Revahâ beni çağırdı. Eteğime iki üç hurma koyduktan sonra:

      “-Kızcağızım git. Baban ile Dayın Abdullah bin Revaha’nın gıdalarını kendilerine ver!”dedi.

Onlara giderken. Resûlullâh (s.a.v)’e rastladım. Babam ile dayımın nerede olduklarını sordum!”

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Kızcağızım beri gel, ne yapacaksın? Yanındaki nedir?”buyurdular.

      “-Yâ Resûlâllâh! Bu hurmadır. Annem Amre, bunu, babam Beşir bin Sa’d ile dayım Abdullah bin Revaha’ya yesinler diye gönderdi!”dedim.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Getir onu!”buyurdular.

Ben de onu Resûlullâh (s.a.v)’ın iki avucuna döktüm, avuçlarını bile doldurmadı. Sonra, bir örtü getirilmesini emrettiler. Örtü getirilib serildi. Getirdiğim o hurmayı ona örtüye koyduktan sonra örtünün üzerine yayıp dağıttı, yanındakilere:

      “-Yiyecek yemeye geliniz! Hendek halkına da, sesleniniz! Herkes yemeğe gelsinler!”buyurdular.

Hendek halkı toplanıp ondan yemeğe koyuldular. Hurmalar yendikçe artmış örtünün etrafına dökülüp taşmıştı!” 2

Amre bin Revaha (r.a)’nın çok sevdiği kardeşi Abdullah bin Revaha Mute Şehidi olarak İslam tarihinde destanlaşmış bir kişidir. Kocası Beşir bin Sa’d ise, Hendek Ğazvesi’nden sonra Benî Kurayza kuşatmasına iştirak etmiştir. Hz.Ebû Bekir (r.a) hilafete seçilirken ilk bey’at eden Ensâr kişi oldu. Beşir bin Sa’d, Hz.Ebu Bekr devrinde Aynet, Temr’de yapılan savaşta şehid olmuştur. 3

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-3-96 
2- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-12-215 
3- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-6-79