Amr Bin Ukayş

Amr Bin Ukayş

Amr Bin Ukayş
عَــمْـرُو بْــنُ عُـقَــيـْـش


 Baba Adı    :    Sabit bin Ukayş.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 3. yılda Uhud’da Şehid oldu.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Uhud Savaşı
 Muhacir mi Ensar mı    :    Medineli Ensâr dandır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Amr bin Sabit bin Ukayş bin Zuğbe bin Zuğura bin Abdüleşhel el-Ensâri el-Eşheli.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Seleme bin Sabit’in kardeşi, Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşinin oğlu, Silkan bin Seleme’nin amcası oğludur.


Amr Bin Ukayş Hayatı

Amr bin Ukayş, el-Ensâri (r.a), Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu kesin belli değildir. Asıl isminın Amr bin Sâbit bin Ukayş olduğu, dedesi Ukayş’a atfen Amr bin Ukayş diye maruf olduğu rivayet edilmiştir. Huzeyfe bin el-Yemâni’nın kız kardeşinin oğlu, Silkan bin Seleme’nin de amcasının oğludur. Kardeşi Seleme bin Sâbit ile birlikte Uhud’da şehid edilmiştir. Hakkında ve âile bireyleri hakkında fazla bilgi yoktur. Elimizde olan bilgi sadece şudur: Amr bin Ukayş’in, kavimini ve kabilesini İslâmiyet’e davet ve teşvik ederler. O da:

      “-Eğer, bu söylediklerinizin doğru olduğunu bir bilsem, ondan uzak kalmam, Müslüman olurdum!”derdi.

Amr bin Ukayş faizcilik ederdi. Faiz aldığı müddetçe de Müslüman olmayı hiç istemezdi, ve Müslüman olmaktan kaçınırdı. Uhud Savaşı’na çıkıldığı günlerde Medine’ye gelmiş şehri boş görünce:

      “-Amcamın oğulları nerededirler?” diye sordu.

“-Uhud’da dırlar, dediler.

      “-Filan kişi nerededir?” diye sordu.

      “-Uhud’da dır!”

      “-Yâ Falan kişi?”

      “-Uhud’da dır!”dediler.

Bunun üzerine Amr bin Ukayş, hemen zırhını giyip atına bindi. Uhud’da Müslümanların yanına vardı. Kendisine:

      “-Ey Amr! Sana bizden ne erişti de yanımıza geldin?” diye sordular.

      “-İman ettim. Müslüman oldum!”dedi.

Ashab-ı kiramdan Berâ’nın rivayetine göre ise: Amr, zırhlı gömlek giymiş yüzünü de örtmüş olarak Resûlullâh’ın yanına geldi şöyle sordu:

      “-Yâ Resûlallâh! Önce savaşayım mı, yoksa Müslüman mı olayım?”

Resûlullâh (s.a.v)’de ona:

      “-Önce Müslüman ol sonra savaş!” buyurdular.

Amr, Müslüman oldu. Sonrada savaştı şehid düştü. Bunun üzerine:

Resûlullah (s.a.v):

      “-Az işledi çok ecre erdi, çok mükafatlandırıldı!” buyurdular. 1

Ebû Hüreyre’den farklı olarak şöyle rivâyet edilir:

“-Amr bin Ukayş’ın câhiliye döneminde bir faiz alacağı vardı ve onu almadan Müslüman olmak istemiyordu. Uhud gününde gelip:

      “-Amcamın çocukları nerede?”diye sordu.

      “-Uhud’da!”dediler.

      “-Falanca nerede?”dedi.

      “-Uhud’da!”dediler.

Bunun üzerine hemen zırhını giydi, atına bindi ve sonra Müslüman-ların yanına doğru hareket etti. Müslümanlar kendisini görünce:

      “-Bizden uzak dur, ey Amr!”dediler.

O da:

      “-Ben de iman ettim!”dedi.

Uhud Savaşı’nda yaralanıncaya kadar savaşmaya devam etti. Sonra yaralı olarak âilesinin yanına götürüldü. Arkasından Sa’d bin Muâz ona gitti ve kız kardeşine dedi ki:

      “-Sor ona; kavmini koruma duyğusuyla mı, yoksa kabilesi adına düşmana duyduğu öfkeden dolayı mı, yoksa Allâh adına onlara duyduğu öfkeden dolayı mı savaştı?”

O zaman Amr bin Ukayş:

      “-Hayır, Allâh ve Rasûlü adına duyduğum öfkeden dolayı!”dedi

Hemen sonra da öldü ve Allâh için bir vakit bir namaz kılmadan cennete girdi. 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-10-109 
2- Câmiu’l-Usû’l-15-216-No-7.195-Ebû Davud, Cihad-37-2537.