Amr Bin Süraka

Amr bin Süraka (r.a) Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihte doğ-duğu belli değildir. Babası Süraka bin Mu’temir olup annesi ise: Kudâme bint-i Abdullah bin Amr bin Ehib bin Huzâfe bin Cuhm el-Kureyşî el-Cumahî’dir.

Amr Bin Süraka

Amr Bin Süraka
عَــمْـرُو بْــنُ سُــرَاقـَـة


 Baba Adı    :    Süraka bin Mü’temir.
 Anne Adı    :    Kûdâme (Âmine) bint-i Abdullah.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hz.Osman devrinde Medine’de vefat etti. Kabri, Medine de Cennet’ül Baki de’dir.
 Fiziki Yapısı    :    İnce vücutlu zayıf ve Nahif bir zattı.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Batn-ı Nahl, Bedir, Uhud, Hendek gibi….
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke’den Medine’ye, Muhacir’dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Amr bin Süraka bin Mu’temir bin Enes bin Ezadah bin Rezah bin Adiy bin Kâ’b bin Lüey el-Kureyşi el-Adevi
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Abdullah bin Süraka’nın kardeşidir.


Amr Bin Süraka Hayatı

Amr bin Süraka (r.a) Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihte doğ-duğu belli değildir. Babası Süraka bin Mu’temir olup annesi ise: Kudâme bint-i Abdullah bin Amr bin Ehib bin Huzâfe bin Cuhm el-Kureyşî el-Cumahî’dir. Kabilesi:Amr bin Süraka bin Mu’temir bin Enes bin Ezadah bin Rezah bin Adiy bin Kâ’b bin Lüey el-Kureyşi el-Adevi. Amr bin Süraka’nın ana baba bir kardeşi, meşhur Abdullah bin Süraka’dır Amr bin Süraka, nesebinden de anlaşılacağı üzere, Hz.Ömer’in de dahil olduğu Benî Adiy kabilesindendir.

İslâmiyet’in başlangıcında, Mekke’de Resûlullâh (s.a.v)’ın insanları Müslümanlığa açıktan dâvet ettiği günlerde, Amr bin Süraka, hemen İslâm dinini kabul ederek Müslümanların tarafına geçmiştir. Bu geçiş muhakkak- ki müşrik Mekkeliler’in kendisine tazyik, işkence ve hakaret etmelerine sebeb oldu. Bütün bunlara rağmen dik durub direnen Amr bin Süraka (r.a), daha sonra Hicret-i Nebeviye’de diğer Müslümanlar gibi Medine’ye hicret ederek Ensâr’dan Rifâa bin Abdü’l Münzir’in misafiri olmuştur.

Amr bin Süraka (r.a), Medine’ye Hicret ettikten sonra Ensâr’dan biri kendisine bir parça arazi vererek ekib biçmesini istemiş ise de o bunu kabûl etmeyerek kendi emeği ile geçinmeye çalışmıştır.

Amr bin Süraka ilk olarak Resûlullâh (s.a.v)’ın Medine’ye hicretleri-nin on yedinci ayının başlarında, Batn-ı Nahle seferine katılmıştır. Bu sefer Receb ayında yapılmıştır. Seferin mevkii ise; Mekke ile Tâif şehirleri arasındaki bir yerdedir. Seferin ğayesi ise: Kureyş müşriklerinin ticaret kervanlarını gözetlemek, denetlemek onlar hakkında bilgiler toplamak idi.

Batn-ı Nahle taraflarına yapılan Abdullah bin Cahş Seriyesine iştirak ettikten sonra, Resûlullâh (s.a.v)’in bütün gazvelerine katılmıştır. Böylece başta Bedir Ğazvesi olmak üzere Uhud, Hendek Ğazveleri’ne iştirak etmiş daha sonra ise Mekke Fethi’nde de bulunmuştur. Bunun arkasından da Huneyn Ğazvesi’ne iştirak edib Tâif Muhasarasında bulunmuştur.

Amr bin Süraka, ğazvelerden başka birçok ufak tefek seriyelere de iştirak etmiştir. Bu seriyelerin bâzılarında yiyecek sıkıntısı çekmiştir. Buna rağmen her türlü mahrumiyete katlanarak İslâm dâvası uğrunda fedâi hayatı yaşamıştır. Amr bin Süraka, ince vücutlu, zayıf, nahîf bir adamdı. Buna rağmen savaşlarda gayet çevik davranırdı.

Âmir bin Rebîa onun için buyuruyor ki:

      “-Bir gün bir seriyede Amr bin Süraka ile beraberdim. Yol arkadaş-lığı yapıyorduk. Ayrıca ikimizinde yiyeceğimiz olmadığından geçim sıkın-tısı çekiyorduk. Amr bin Süraka, ince vücutlu ve zayıf olduğu için açlıktan karnı bir kat daha içeri çekilmışti. Bu haliyle de insana daha zayıf görünüyordu!”

Yine Amr bin Süraka, gitmiş olduğu Becele seriyesinde, elde etmiş olduğu ğanimet mallarından karnını öyle doyurmuştu ki, iki insanın yiye-ceği kadar yemek yemişti. Onun bu hâli, seriyede bulunan arkadaşlarının da dikkatlerini çekerek hep birlikte gülmüşlerdi.

Amr bin Süraka, hicretin onunca yılında Resûlullâh (s.a.v)’in Vedâ Haccı’na iştirak ettikten sonra, Medine’ye geri dönmüş, kısa bir müddet sonra da, Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatlarını dahi gördü. Birinci halife Hz.Ebû Bekr devrinde de mürtedlerle yapılan savaşlara iştirak etmiştir. Hz.Ömer devrinde Irak ve İran fetihlerinde bulunmuştur. Sonra geri Medine’ye gelip orada yerleşmiştir.

Üçüncü halife Hz.Osman (r.a) devrinde meydana gelen fitne ve fesat olaylarında bir kenara çekilerek gelişen olaylara hiç karışmamıştır. Ancak bu karğaşalı devirde rahmeti rahmâna kavuşarak Medine de vefat ederek Cennetü’l-Bakî Kabristanı’na defnedilmiştir.

Amr bin Sürakanın âile bireyleri ve çocukları hakkında ayrıca hadîs rivayeti hakkında da elde fazla bilgi bulunmamaktadır. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- Ashâb-ı Kirâmın Meşhurları-Hayati Ülkü-231-232