Amr Bin Sübey’ Er-ruhâvi

Hicretin onuncu yılında Beni Rehâlardan on beş kişilik bir temsilci heyeti gelip Remle bint-i Hâris’in konağına indiler. İçlerinde Benî Süleym bin Rehâ, bin Münebbihlerden Amr bin Sübey’de bulunuyordu. Resûlullâh (s.a.v) yanlarına vardı.

Amr Bin Sübey’ Er-ruhâvi

Amr Bin Sübey’ Er-ruhâvi
عَــمْـرُو بْــنُ سُـبَـيـعُ اْلـرُهـَا وِي


 Baba Adı    :    Sübey’.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Amr bin Subey’ er-Ruhâvi Beni Rehavi, Mechizlerden bir kabileden dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Amr Bin Sübey’ Er-ruhâvi Hayatı

Hicretin onuncu yılında Beni Rehâlardan on beş kişilik bir temsilci heyeti gelip Remle bint-i Hâris’in konağına indiler. İçlerinde Benî Süleym bin Rehâ, bin Münebbihlerden Amr bin Sübey’de bulunuyordu. Resûlullâh (s.a.v) yanlarına vardı. Yanlarında uzun müddet kalıb kendileriyle konuştu. Beni Reha temsilcileri, Resûlullâh (s.a.v)’e hediyeler sundular. Sundukları hediyeler arasında Mirvah diye anılan bir at’da bulunuyordu. Resûlullâh emretti. Önünde üzerine binilip yürüttürüldü. Pek hoşuna gitti.

Beni Reha Temsilcileri, Müslüman oldular. Kûr’ân-ı Kerim-i ve İslâm dininin farzlarını öğrendiler. Resûlullâh (s.a.v), Medine’ye gelen Elçilere verdiği bahşişler gibi, Beni Reha Temsilcilerine de, bahşişlerini verdi. Temsilcilerin durumlarını göre: her birine en aza beş, en çok on iki buçuk ukiye olarak bahşişlerini dağıttırdı.

Amır bin Sübey’ için bir sancak bağladı. Beni Reha temsilcileri, yurd-larına döndüler. Beni Rehalardan bazı kimseler, Resûlullâh (s.a.v) ile birlik-te Hac yapmak üzere Medine’ye geldiler. Resûlullâh (s.a.v)’in vefatına kadar Medine’de oturdular.

Resûlullâh (s.a.v)’in vefat edeceği sırada vasiyet ettiği üç şeyden birisi: Rehavilere her yıl hayber hurma mahsulünden yüz vesk verilmesi idi. Resûlullâh, Hayber’in ketibe kalesi mahsulünden verilmesini vasiyet ettiği yüz vesk hakkında Rehaviler için bir yazı daha yazmıştı. Beni Rehalar, Muaviye bin Ebû Süfyan’ın halifeliği zamanında bu tahsisatlarını sattılar. 1

Bu sahabenin geri kalan hayatı, ve âile bireyleri hakkında elimizde fazla bilgi mevcud değildir.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-17-154