Amr Bin Semüre

Amr Bin Semüre

Amr Bin Semüre
عَــمْـرُو بْــنُ سَـمُــرَة


 Baba Adı    :    Semüre bin Habib, bin Abdişşems.
 Anne Adı    :    Beni Firâs’dan bint-i Ebi’l Fer’â, el-Kinâ-niyye’dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Amr bin Semure bin Habib bin Abdişems bin Abdimenaf bin Kusay el-Kureyşi el-Abşamiy.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Abdurrahman bin Semüre’nin kardeşidir.Amr Bin Semüre Hayatı

Amr bin Semüre bin Habib bin Abdi’ş-Şems el-Abşemi. İbn-i el-Kelbi ve bir topluluk onun böyle soy kütüğünü verdi. Zübeyr bin Habib, Abdi’ş-Şems, Rabia’yı da nesebine dahil etti. Annesinin ismi; Beni Firâs’dan bint-i Ebi’l Fer’â el-Kinâniyye’dir. Abdurrahman bin Semüre’nin ana baba bir kardeşidir.

Abdurrahman bin Salebe babasından nâklen anlatıyor:

Amr bin Semüre bin Habib bin Abduşems (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’e gelerek:

      “-Ey Allâh’ın Resûlü, ben filan kabilenin bir devesini çaldım. Cezâmı vererek, beni temizle!”dedi.

Resûlullah’da o kabileye bir adam göndererek, durumu öğrenmek istedi. Onlar:

      “-Evet, bir devemiz kayboldu!”deyince,

Resûlullâh (s.a.v) adamın elinin kesilmesini emretti. Adam, eli kesi-lirken (kendi eline):

      “-Sen beni cehenneme sokmak istemiştin; beni senden kurtaran Allâh’a şükürler olsun!”diyordu. 1

Amr bin Semûre (r.a)’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1416