Amr Bin Sa’d Bin Hâris

Amr bin Sa’d bin el-Hâris bin Ubâde bin Sa’d bin Âmir bin Sa’lebe bin Mâlik bin Efsa Beni Efsalardan dır.

Amr Bin Sa’d Bin Hâris

Amr Bin Sa’d Bin Hâris
عَــمْـرُ بْــنُ سَــعْــدُ بْــنُ الـحَـا رِ ث


 Baba Adı    :    Sa’d bin Hâris.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 8. Yıl. Mûte Şehidi dir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Mûte Savaşı
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr’dan dır .
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Amr bin Sa’d bin el-Hâris bin Ubâde bin Sa’d bin Âmir bin Sa’lebe bin Mâlik bin Efsa Beni Efsalardan dır.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Mûte şehidi Âmir bin Sa’d’ın kardeşi dir.


Amr Bin Sa’d Bin Hâris Hayatı

Amr bin Sa’d bin el-Hâris bin Ubâde bin Sa’d bin Âmir bin Sa’lebe bin Mâlik bin Efsa Beni Efsalardan dır. Kardeşi Âmir bin Sa’d ile birlikte Mûte Savaşı’nda şehid düştü!” 1

Amr bin Sa’d bin Hâris bin Abbad’da Benî Malik bin Efsalardandır. Mûte Savaşı’nda şehid düşmüştür. 2

Amr bin Sa’d hakkında fazla bilgi yoktur. Âile bireyleri hakkında ve hadis rivayetleri ile ilgili fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- el-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-3-88-No-4388 
2- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-15-90