Amr bin Osman

Amr bin Osman (r.a), Mekke’de doğmuştur. Ancak, hangi tarihte doğduğu belli değildir. Babasının adı: Osman bin Sa’d, Annesinin ismi: Hind bint-i Beyya bin Abdüyaleyl bin Ğıyere bin Sa’d bin Leys bin Bekir’dir.

Amr bin Osman

Amr Bin Osman
عَــمْـرُو بْــنُ عُــثْـمَـا ن


 Baba Adı    :    Osman bin Amr.
 Anne Adı    :    Hind bint-i Beyya bin Abdüyaleyl bin Ğıyere bin Sa’d bin Leys bin Bekir’dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 15. yıl Kadisiye savaşında şehid oldu.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Mekke’nın fethi, Huneyn, Taif kuşatması, Tebuk, Yemame, İran’ın fethinde bulundu.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, 2.Habeşistan, Medine, Muhacirdir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Amr bin Osman bin Sa’d bin Teym bin Mürre bin Kâ’b el Kureyşiyy et-Temimi’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Amr Bin Osman Hayatı

Amr bin Osman (r.a), Mekke’de doğmuştur. Ancak, hangi tarihte doğduğu belli değildir. Babasının adı: Osman bin Sa’d, Annesinin ismi: Hind bint-i Beyya bin Abdüyaleyl bin Ğıyere bin Sa’d bin Leys bin Bekir’dir. Amr bin Osman’ın künyesi bilinmemektedir Kendisi İslâm davetinin yapıldığı ilk zamanlarda Müslüman oldu. Onun Müslüman oluşu başta akrabaları olmak üzere Mekke müşriklerini kızdırdı Amr bin Osman’a çeşitli işkenceler yaptılar.

Çaresiz kalan Amr bin Osman 2. Habeşistan hicretine katıldı. Amr bin Osman’ın Habeşistandan ne zaman döndüğüne dair bir rivayet yoktur. Yıllarca orada kalıp Medine’ye döndü Hayber savaşı öncesimi sonrasımı döndüğü bilinmiyor fakat onun Mekke fethine, Huneyn, Taif, Tebuk, gibi seferlere katılması onun Hayber’den sonra, Hz.Ca’fer bin Ebi Talib’le beraber Habeşistan’dan Medineye geldiğini göstermektedir.

Resûlullâh (s.a.v) ile, Veda Haccı’na katılmış, Resûlullâh’ın vefat-ından sonra Hz.Ebû Bekr (r.a) döneminde mürtedlerle yapılan savaşlara Yemame Savaşı’na katıldığını, Hz.Ömer (r.a) döneminde ise, İran’ın feth-ine katıldığı ve Hicri 15. Miladi 636. yıllar da Kadisiye Savaşı’ndaki çetin muharebede şehid olduğunu tarihler bize göstermektedir.

Amr bin Osman (r.a)’ın hayatı ve âile bireyleri hakkında fazla bir malumat verilmemiştir. Ancak çocuğunun olmadığıda söylenir. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- Ashab-I Kirâmın Meşhurları-Hayati Ülkü-228