Amr Bin Müsebbih

Amr bin Müsebbih (r.a)’in Ata soyu şöyle rivayet edilir: Amr bin Müsebbih bin Kâ’b bin Amr bin Asar bin Ğanm bin Hâris bin Sevb bin Ma’n bin Atud bin Uneyn bin Selaman bin Süal bin Amr bin Gavs bin Tâi. Amr bin Müsebbih, Resûlullâh (s.a.v)’ın yanına geldiği zaman, yüz elli yaşında olduğu söylenir.

Amr Bin Müsebbih

Amr Bin Müsebbih
عَـمْـرُ بْــنُ اْلـمُـسَـبّـِح


 Baba Adı    :    Müsebbih bin Kâ’b.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    İman ettiği zaman 150 yaşlarındaydı.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Amr bin Müsebbih bin Kâ’b bin Târif bin Asr bin Ğanm bin Câriye bin Sevr bin Main bin Atud bin Anber bin Selamen bin Süal et-Tâi eş-Şe’liy
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Amr Bin Müsebbih Hayatı

Amr bin Müsebbih (r.a)’in Ata soyu şöyle rivayet edilir: Amr bin Müsebbih bin Kâ’b bin Amr bin Asar bin Ğanm bin Hâris bin Sevb bin Ma’n bin Atud bin Uneyn bin Selaman bin Süal bin Amr bin Gavs bin Tâi. Amr bin Müsebbih, Resûlullâh (s.a.v)’ın yanına geldiği zaman, yüz elli yaşında olduğu söylenir. Kendisi, Arabların en iyi ok atıcılarındandı. Amr bin Müsebbih, Resûlullâh ile görüşüb Müslüman oldu. İman edince ilk olarak Amr bin Müsebbih, av hakkında Resûlullâh’a sordu.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Vurub olduğu yerde hemen öldürdüğün avı ye! Vurulub ğayb olduktan sonra öldüğünü gördüğün avı bırak!”buyurdu. 1

İbn-i Kuteybe, el-Maârif’te der ki:

      “-Onun Resûlullâh’dan önce mi, yoksa sonra mı öldüğü bilinmiyor!”

Derim ki:Ebû Hatim es-Sicistani onu el-Muammerin’de andı ve şöyle dedi:

      “-Hz.Osman’ın halifeliği devrinde vefat etmiştir!”dedi ki:

Şunu diyen de odur:

      “-O kadar yaşadım ki, yaşça Amr bin Ukbe ile İbn-i Vehb’i bile geçtim!” 2

Amr bin Müsebbih hakkında fazla bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-17-91 
2- el-İsabe İbn-I Hacer el-Askalani-3-534-No-5966