Amr Bin Hamik

Amr bin el-Hamık bin Kâhil el-Huzâi, Hudeybiye andlaşması’ndan sonra Medine’ye giderek Müslüman oldu. Resûlullâh (s.a.v)’ın sohbetleri-ne katıldı ve ondan hadis rivâyet etti. Bu hadislerden dördü Müsned’de yer almştır

Amr Bin Hamik

Amr Bin Hamik
عَــمْــرُو بْــنُ اْلــحَــمِــق


 Baba Adı    :    Hamik bin el-Kâhil, bin Habib.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 51. Miladi 671 yılında öldü.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Amr bin Hamik bin el-Kâhil bin Habib bin Amr bin el-Kayn bin Rizah bin Amr bin Sa’d bin Kâ’b bin Amr bin Rebiâ el-Huzâi,
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.

Amr Bin Hamik Hayatı 

Amr bin el-Hamık bin Kâhil el-Huzâi, Hudeybiye andlaşması’ndan sonra Medine’ye giderek Müslüman oldu. Resûlullâh (s.a.v)’ın sohbetleri-ne katıldı ve ondan hadis rivâyet etti. Bu hadislerden dördü Müsned’de yer almştır. Resûlullâh (s.a.v)’ın vefâtından sonra Şam, Kûfe ve Mısır’ı dolaştı. Hz.Osman’ın şehid edildiği hadisede elebaşı olarak yer aldığı için halifenin evini kuşatanlara:

      “-Amr bin Hamık’ın askerleri!”denmiştir.

Kuşatmadan sonra eve girib halifeyi şehid eden dört kişiden biridir. Kendi ifadesine göre elindeki kesici aletle halifeye dokuz defa vurmuş, bu darbelerden üçünü Allâh rızası için geri kalanını da ona duyduğu kin ve öfke sebebiyle indirmiştir. Daha sonra Hz.Ali’nin taraftarları arasında yer alarak Cemel, Sıffın, Nehrevan Savaşları’na katıldı. Muâviye döneminde Hz.Osman’ın öldürülmesiyle ilgili olarak takibata uğradığı için Mısır’a kaçtı. Ölümüyle ilgili olarak, dağda saklandığı mağarada onu bir yılanın sokmasıyla zehirlendiği söylenir. Veya, mağarada yakalanıp Muâviye’ye getirildiği ve Hz.Osman’a kısas olarak vurulan darbeler sırasında öldüğü, yahut yakalanıp götürülürken yarı yolda korkudan can verdiği ve başının kesilerek Muâviye’ye gönderildiği şeklinde rivâyetler zikredilmektedir.

Diğer bir rivâyete göre ise; onu, Muâviye’nin Musul âmili olan yeğeni Abdurrahman bin Ümmü’l-Hakem katletmiştir. Bazı kaynaklarda Hicri 50. Miladi 670 yılında öldüğü de kaydedilmektedir. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun,


1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-3-84