Amr Bin Ğaziyye

Amr bin Ğaziyye, Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. İkinci Akabe bey’atı’nda hazır bulunmuş olan, Ensâr’dandı. Bedir Ashabı’ndan dır. Babası Ğaziyye bin Amr (r.a) olub (O da Bedir Ashabı’ndandır), Annesinin adı Hind bint-i Amr el-Ezdi dir.

Amr Bin Ğaziyye

Amr Bin Ğaziyye
عَـمْـرُو بْــنُ غـَـزِيِّـة


 Baba Adı    :    Ğaziyye bin Amr.
 Anne Adı    :    Hind bint-i Amr el-Ezdi.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Ümmü’l-Haris Süleyme bint-i el-Hâris, (Sümeyra bint-i Kays’ın kızı), Ümmü’l-Haccac bint-i Kays, Huneyde bint-i Kays ve Cüheyne kabilesinden bir kadın.
 Oğulları    :    Haccac, Evs, Hâris, Abdurrahman, Zeyd, Said.
 Kızları    :    Ümmü Musa, Lübabe.
 Gavzeler    :    Bedir Savaşı.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr dır. 2. Akabe biatına katıldı.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Amr bin Ğaziyye bin Amr bin Sa’lebe bin Hansa bin Mebzul bin Amr bin Ğanm bin Mazin bin Neccar el-Ensari el-Hazreci sonra Mazini dır.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebu Hanne.
 Kimlerle Akraba idi    :    Gaziyye bin Amr’ın oğludur.


Amr Bin Gaziyye Hayatı

Amr bin Ğaziyye, Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. İkinci Akabe bey’atı’nda hazır bulunmuş olan, Ensâr’dandı. Bedir Ashabı’ndan dır. Babası Ğaziyye bin Amr (r.a) olub (O da Bedir Ashabı’ndandır), Annesinin adı Hind bint-i Amr el-Ezdi dir. 1

Kabile neseb ve soyu:Amr bin Ğaziyye bin Amr bin Sa’lebe bin Hansa bin Mebzul bin Amr bin Ğanm bin Mazin bin Neccar el- Ensari el-Hazreci sonra Mazini dır. Hanımları; Süleyme bint-i Hâris, Ümmü’l-Haccac bint-i Kays, Huneyde bint-i Kays, ve Cüheyne kabilesinden bir kadın. Haccac, Evs, Hâris, Abdurrahman, Zeyd, Said adlarında altı oğlu. Ümmü Musa ve Lübabe adlarında iki kızı vardı.

Amr bin Ğaziyye (r.a)’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

İbn-i Sa’d onun için şöyle bir rivayeti nakleder:

Resulullah’dan Mekke fethi yılında şu sözü işittim:

“-Kadınlarla mut’a (nikahı) yapmak haramdır, Kadınlarla mut’a (nikahı) yapmak haramdır, Kadınlarla mut’a (nikahı) yapmak haramdır, 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-6-72 
2- İbn-i Sa’d, Kitabü’t-Tabakati’l-Kebir:4-641-Sayfa-389.