Alâ Bin Vehb

Alâ’ bin Vehb bin Muhammed el-Kureyşi el-Âmiri Kureyş kabi-lesinin Âmir bin Lüey koluna mensubdur. Mekke’nin fethinden hemen sonra Müslüman oldu ve Hz.Ömer’in zamanında Sâsâniler ile yapılan Kâdisiye Savaşı’na katıldı.

Alâ Bin Vehb

Alâ Bin Vehb
اَلْــعَــلا َءُ بْــنُ وَهْــب


 Baba Adı    :    Vehb bin Muhammed.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicretin 35. Miladi 655 veya 656 yıllarında Suriye’nin Rakka şehrin de vefat etti.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Zeyneb bint-i Ukbe bin Ebi Muayt.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Hicret edemedi.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Alâ bin Vehb bin Muhammed bin Vehban bin Dabab bin Huceyr bin Abd bin Mei’s bin Amr bin Lüey.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Alâ Bin Vehb Hayatı

Alâ’ bin Vehb bin Muhammed el-Kureyşi el-Âmiri Kureyş kabi-lesinin Âmir bin Lüey koluna mensubdur. Mekke’nin fethinden hemen sonra Müslüman oldu ve Hz.Ömer’in zamanında Sâsâniler ile yapılan Kâdisiye Savaşı’na katıldı. Hz.Osman döneminde bir ara Kûfe valiliği yapan Sa’d bin Ebû Vakkas, onu vilâyet sınırları içinde kalan Mâh ve Hemedan yöre-sinin idaresine memur etti. Bölge halkının çıkardığı bir isyanı bastırarak onları itaat altına aldı. İyi bir idareci olduğu anlaşılınca Hz.Osman tarafından el-Cezire valiliğine tayin edildi.

Yaklaşık Hicri 32. Miladi 652-53 yılına kadar bu görevde kaldı. Bir süre de Rakka’da idarecilik yaptıktan sonra burada vefat etti. 1

İbn-i Hacer de şöyle der:

“-Alâ bin Vehb (r.a), Fetih Müslümanlarındandır. Kadisiye Savaşı’nda bulunmuştur. Hz.Osman (r.a), onu el-Cezire’de görevlendirdi. Rakka’da vali olarak ikamet etti, Ukbe bin Ebû Muayt’ın kızı Zeyneb ile evlendi.

İbn-i Mende der ki:

“-Bize bunu Ali bin Ahmed el-Harrâni bildirdi: bana, Muhammed el-Edib er-Rukıy bunu bildirdi.

İbn-i Esir der ki:

      “-Onu ne Ebû Arûbe andı ve ne de İbn-i Sa’d!” 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-2-311 
2- el-İsabe İbn-i Hacer el-Askalani-3-448-No-5654