Alâ Bin Ukbe

Alâ Bin Ukbe

Alâ Bin Ukbe
اَلـعَــلاَءُ بْــنُ عُــقْــبَــة


 Baba Adı    :    Ukbe.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Alâ bin Ukbe…
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Alâ Bin Ukbe Hayatı

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Alâ bin Ukbe, Resûlullâh tarafından Abdullah bin Erkam (bazı kaynaklara göre Erkam veya Zeyd bin Erkam) ile birlikte buğün noterlerce yerine getirilen bazı işleri yürütmekle görevlendirilmişti. Bu iki sahabi çeşitli kabileleri ve ashab’ın evlerini dola-şarak borç, mukavele ve bunun gibi muameleleri yazıyla tesbit ederlerdi. Alâ bin Ukbe, ayrıca Resûlullâh’ın bazı şahıslara ve kabilelere vermiş olduğu İkta’ların belgelerini de yazmış olub bu belgelerden biri şöyledir:

      “-Rahmân ve Rahim olan Allâh’ın adıyla. Bu, Resûl Muhammed’in Cüheyne’den Beni Şemah’a verdiği (İktâ’ın belgesi) dir: Onlara, Sufeyne-den sınırını çizdikleri ve ektikleri yerleri vermiştir. Kim onlara karşı hak iddia ederse ona hak yoktur. Onların hakkı haktır!” Alâ bin Ukbe yazdı ve şahid oldu.

Vefat tarihi belli olmamakla birlikte Hz.Ebû Bekr devrinde Necran âmilliği görevini sürdüren Amr bin Hazm’ın maiyetinde kâtiblik yaptığı bilinmektedir. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-2-311