Akkâf Bin Vedâ’a El-hilâli

Akkâf bin Vedâ’a el-Hilâli’ye Akkâf bin Bişr et-Temimi de denilir. İbn-i şahin, Muhammed bin Abdurrahman es-Selmâni tarikiyle babası, ibn-i Ömer’den rivayet ederek dedi ki:Resûlullâh, Akkâf el-Hilâli’ye şöyle dedi:

Akkâf Bin Vedâ’a El-hilâli

Akkâf Bin Vedâ’a El-hilâli
عـَـكَّـافْ بـِـنْ وَدَاعـَـة ُاْلــهـِـللاَ لِـي


 Baba Adı    :    Vedâ’a el-Hilâli.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Zeyneb bint-i Külsûm el-Himyeriyye.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Akkâf bin Vedâ’a el-Hilâli.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Akkâf Bin Vedâ’a El-hilâli Hayatı

Akkâf bin Vedâ’a el-Hilâli’ye Akkâf bin Bişr et-Temimi de denilir. İbn-i şahin, Muhammed bin Abdurrahman es-Selmâni tarikiyle babası, ibn-i Ömer’den rivayet ederek dedi ki:Resûlullâh, Akkâf el-Hilâli’ye şöyle dedi:

      “-Ey Akkâf! Senin zevcen var mıdır?”

      “-Hayır!”dedi.

Taberâni, Müsnedi’ş-Şâmiyyin’inde Ukayli Bürd bin Sinan tarikiyle Mekhûl, Atiyye bin Büsr, Akkâf bin Vedâ’a el-Hilâli’den rivayet etti: Ebû Ya’lâ ve İbn-i Mende, Bakiyye tarikiyla Muâviye bin Yahya, bin Büsr el-Mazini’den rivayet ederek dedi ki:

“-Akkâf bin Vedaâ el-Hilâli, Resûlullâh’a geldi, buyurdular ki:

      “-Ey Akkâf! Hanımın var mıdır?”

      “-Hayır!”dedi.

Cariyen de mi yok?”deyince, o da:

      “-Yok!”dedi.

      “-Sen, sağlıklı ve imkânları yerinde olan birisin, değil mi?”diye sordu.

      “-Evet el-Hamdülillâh!”dedi.

      “-Şu halde sen şeytanların kardeşlerindensin. Sen ya Hiristiyanların raiblerindensin. Bu taktirde onlardan olursun. Veya da bizdensin. Şu halde bizim yaptığımız gibi yapmalısın; çünkü evlenmek bizim sünnetimizdendir. Kötüleriniz (hali vakti yerinde olduğu halde evlenmeyen) bekârlarınızdır. Yazık sana ey Akkâf, evlen!”buyurdular.

      “-Ya Resûlallâh, istediğinle beni evlendirinceye kadar evlenmem!”

Bunun üzerine şöyle buyurdu:

      “-Allâh’ın adı ve bereketiyle bir kızla seni evlendirdim!”

Kimine göre O’nun evlendirdiği bu kız ise; Zeyneb bint-i Külsûm el-Himyeriyye’dir. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- el-İsabe İbn-i Hacer el-Askalani-3-444-No-5640