Ahrem Bin Ebû’l-avcâ

Ahrem bin Ebû’l-Avcâ (r.a)’ın nerede ve hangi tarihte doğduğu ve hangi tarihte İslâmiyeti kabul ettiği, Âile bireyleri, kabile neseb ve soyu bilinmemektedir. Ahrem bin Ebû’l-Avcâ için bilinen sadece şu ki, onun Resûlullâh tarafından görevlendirildiği Süleym oğulları seferi dir.

Ahrem Bin Ebû’l-avcâ

Ahrem Bin Ebû’l-avcâ
أخْــرَمُ بْــنُ أبـِي اْلـعَـوْجَـا


 Baba Adı    :    Ebû’l-Avcâ.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Ahrem bin Ebû’l-Avcâ
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Ahrem Bin Ebû’l-avcâ Hayatı

Ahrem bin Ebû’l-Avcâ (r.a)’ın nerede ve hangi tarihte doğduğu ve hangi tarihte İslâmiyeti kabul ettiği, Âile bireyleri, kabile neseb ve soyu bilinmemektedir. Ahrem bin Ebû’l-Avcâ için bilinen sadece şu ki, onun Resûlullâh tarafından görevlendirildiği Süleym oğulları seferi dir.

Ahrem bin Ebû’l-Avcâ (r.a)’ın Süleyman Oğullarına gönderilmesi; Hicretin yedinci yılında, Resulûllah (s.a.v)’in kaza Umre’sini yerine getirib, zilhicce ayında Medine’ye dönüşünden sonra zilhicce ayı içinde meydana geldi.

Süleyman Oğullarının yurtları, Hayber yakınında, Necd’in yukarıla-rında idi. Süleym oğulları; Süleym ve Nar harreleri ile Vadilkurâ ve Teymâ’da otururlardı. Nahl ovası ile Nakre arasındaki Cemum da Süleym Oğullarının yurtlarındandı. Nahl’in, Medine’ye uzaklığı dört bürüddür.

Seferin sebebi ise: Süleym Oğullarını, İslamiyet’e davet etmekti. Resûlullâh (s.a.v) Umre’sini eda Edip, Zilhicce, ayında, Medine’ye, geri döndü. Süleym Oğullarından Ahrem bin Ebi’l-Avca’yı elli kişilik askeri bir birliğin başına geçirerek Süleym Oğullarını İslamiyet’e Davet etmek üzere yola çıkardı.

Süleym Oğulları hesabına casusluk yapan bir adam da bu askeri birliğin içinde bulunuyordu. Mücahidler, Medine’den ayrıldıkları zaman, Süleym Oğullarının casusu kavminin yanına bunlardan önce yetişip elli kişilik bir askeri bir birliğin üzerlerine gelmekte olduğunu haber verdi ve onları uyardı. Süleym Oğulları, çok sayıda asker topladılar ve çarpışmak için hazırlandılar. İslâm Mücahidleri, onları, onlar da, İslâm Mücahidlerini gördüler. Ahrem bin Ebi’l-Avca gidib onları, İslâmiyet’e davet etti.

Süleym Oğulları:

      “-Senin davet ettiğin şey, bize gerekmez!”dediler.

İbn-i Ebi’l-Avca’ nın sözlerini dinlemediler. Müslümanlara ok yağdır-maya başladılar. Bir müddet, oklarla çarpışıldı. Kendilerine, yeni yardım-cılar gelince, Süleym Oğulları, Müslümanları her taraftan kuşattılar, ortaya aldılar. Müslümanlarla en şiddetli bir şekilde çarpıştılar. İslam Mücahid-lerinin hemen hepsi şehid oldu. Birlik kumandanı İbnü Ebi’l-Avca’da ağır yaralar alarak şehidler arasına düştü. Süleym Oğulları, onu, öldü sanarak bıraktılar.

Ahrem bin Ebi’l-Avca (r.a) ayılıp kendine gelince, şehidler arasından kalktı. Yavaş yavaş Medine yolunu tuttu. Ahrem bin Ebi’l-Avca’nın arka-daşlarından sağ kalabilenler de onunla birlikte Medine’ye geldiler.

Ahrem’in sağ kalan arkadaşları yaralı olup iki kişi veya ikiden fazla idiler. Medine’ye gelirken, Ahrem bin Ebi’l-Avca’ya yardım ettiler. Ahrem bin Ebi’l-Avca’nın Medine’ye gelişi, Hicretin sekizinci yılı Safer ayının ilk gününe rastlar. 1

Ahrem bin Ebi’l-Avca (r.a)’ın hayatı hakkında elimizde fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Âsım Köksal islam Tarihi-14-358