Adiy Bin Ebi Zeğbâ’i

Adiy Bin Ebi Zeğbâ’i

Adiy Bin Ebi Zeğbâ’i
عـَـدِي بـِـنْ أبَـِي الـزِّغْــبَـاءِ


 Baba Adı    :    Ebi Zeğba’i Sinan bin Subey’.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hz.Ömer devrinde Medine’de vefat etti.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir,Uhud, Hendek, Benikurayza, Hayber, Mekke Fethi, Huneyn, Tâif kuşatması, Yemame, gibi bir çok savaşlar.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Adiy bin Ebi Zeğbâ’i Sinan bin Subey bin Sa’lebe bin Rebiâ bin Zühre bin Büzeyl bin Sa’d bin Adiy bin Kâhil bin Nasr bin Mâlik bin Ğatafan bin Kays bin Cüheyne el-Cüheni.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Adiy Bin Ebi Zeğbâ’i Hayatı

Adiy bin Ebi Zeğbâ’i nin doğum ve vefat tarihleri bilinmemektedir. Medine doğumlu olup Ensâr’dan dır. Hz.Ömer devrinde Medine’de vefat etti, kabri de Medine’dedir. Baba Adı: Ebi Zeğba’i Sinan bin Subey’dir. Bedir,Uhud, Hendek, Benikurayza, Hayber, Mekke Fethi, Huneyn, Tâif kuşatması, Yemame, gibi bir çok savaşlara katılmıştır.

Adiy bin Ebi Zeğbâ’i (r.a), Bedir Ğazvesi’ne süvari olarak katılmış ancak savaş alanına ulaşılmadan Resûlullâh (s.a.v) tarafından Besbes bin Amr ile birlikte Ebû Süfyân’ın deniz kenarından geçmekte olan kervanını takibe ve oradaki bilgileri Resûlullâh’a iletmeye memur edilmişti.

Bu itibarla bizzat savaşa girememiş fakat savaşa girmiş gibi kabul edi-lerek kendisine ğanimet hissesinden pay ayrılmıştır. Adiy bin Ebi Zeğbâ’i, Bedir Ğazvesi’nden sonra Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte hemen hemen bütün savaşlara iştirak etmiştir. Bizzat savaştığı ilk ğazve Uhud Ğazvesi-dir. Daha sonra Hendek, Beni Kurayza, Hayber, Mekke fethi, Huneyn, Taif, seferlerine iştirak etmiştir.

Vedâ Haccı’nda Resûlullâh (s.a.v) ile beraber hac yapma şerefine nail olmuştur. Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatlarından sonra, halife Hz.Ebû Bekr devrinde mürtedlere karşı yapılan savaşlara kendisi bizzat iştirak etmiştir. Hz.Ömer devrinde Medine’de ikamet ederken kesin olarak bilinmeyen bir tarihte vefat etmiştir. Âilesi ve çocukları hakkında elimizde her hangi bir bilgi yoktur. Kabri Medine’de Cennetü’l-Bâki’dedir.

Adiy bin Ebi Zeğbâi’den hadis rivayeti yapılmamıştır. Ayrıca âilesi ve çocukları hakkında da bir kayıt bulunmamaktadır. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- Ashâb-ı Kirâmın Meşhurları-Hayati Ülkü-Sayfa-186