Abs Bin Amir

Abs bin Amr (r.a) Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğdu-ğu belli değildir. Babasının ismininde: Abs bin Amr olduğu yolunda’dır, Annesi ise: Ümmü’l-Benin bint-i Züheyr bin Sa’lebe bin Ubey’dir.

Abs Bin Amir

Abs Bin Amir
عَــبْــسُ بْــنُ عـَـا مِـر


 Baba Adı    :    Amir bin Adiy.
 Anne Adı    :    Ümmü’l-Benin bint-i Züheyr bin Sa’lebe.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir ve Uhud Savaşları.
 Muhacir mi Ensar mı    :    2. Akabe bey’atı’na katılan Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abs bin Amir bin Adiy bin Nabi bin Amr bin Sevad bin Ganm bin Kab bin Selime el-Ensâri es-Selemi’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Hâlid bin Amr’ın kardeşidir.


Abs Bin Amir Hayatı

Abs bin Amr (r.a) Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğdu-ğu belli değildir. Babasının ismininde: Abs bin Amr olduğu yolunda’dır, Annesi ise: Ümmü’l-Benin bint-i Züheyr bin Sa’lebe bin Ubey’dir. Kabile ve soyu ise: Abs bin Amir bin Adiy bin Nabi bin Amr bin Sevad bin Ganm bin Kab bin Selime el-Ensâriy el-Selemi’dir. Sahabeden Hâlid bin Amr’ın kardeşidir.

Abs bin Amir (r.a) İkinci Akabe bey’atında hazır bulunmuştur. Kendisi Ensâr‘dan olup, Bedir ve Uhud Savaşları’na katılmıştır. 1

Musa bin Ukbe, İbn-i İshak ve Vâkidi ile kimileri onu Bedir, Akabe ve Uhud Savaşı’nda bulunanlar arasında saydılar. Yalnız Musa bin Ukbe ismi için şöyle dedi:

      “-Absi bin Ebû Evfa’dır!” 2

Abs bin Amr (r.a)’ın hayatı hakkında elimizde fazla bilgi bulunma-makla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-6-106 
2- el-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-3-359-No-5292