AB'nin Yeni Telif Hakkı Direktifi İnterneti Kırdırabilir

Bazı korkuların İnterneti kırabilecekleri bir telif hakkı yönergesi, Pazartesi günü Avrupa Birliği'ndeki son engelleri temizledi.

AB'nin Yeni Telif Hakkı Direktifi İnterneti Kırdırabilir
AB'nin Yeni Telif Hakkı Direktifi İnterneti Kırdırabilir

Bazı korkuların İnterneti kırabilecekleri bir telif hakkı yönergesi, Pazartesi günü Avrupa Birliği'ndeki son engelleri temizledi.

Avrupa Birliği Konseyi, kullanıcı tarafından yüklenen içerik için platformları (Google ve Facebook gibi) yasal olarak telif hakkı sahiplerinin haklarını ihlal etmekten sorumlu kılan yönergeyi onayladı. Sitelerine içerik göndermeden önce sahiplerinin iznini almalarını gerektirir.

Bir içerik parçası için hakları yoksa, yönerge, yetkisiz içeriğin kullanılamamasını sağlamak için platformun yetki almak için elinden gelen çabayı göstermesini gerektirir. Ayrıca, dikkatlerine sunulan yetkisiz içerikleri kaldırmak ve söz konusu içeriğin gelecekteki yüklemelerini engellemek için süratle davranmalıdırlar.

Yönerge, bir web sitesinde telif hakkı sahiplerinin çalışmalarının alıntılarını - veya hatta bağlantılarını - göstermeleri için tazmin edilmesini gerektirir.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bugünün anlaşmasıyla dijital çağa uygun telif hakkı kuralları uyguluyoruz" dedi.

“Avrupa şimdi yaratıcılar için adil bir ücretlendirme, kullanıcılar için güçlü haklar ve platformlar için sorumluluk garanti eden açık kurallara sahip olacak” dedi. “Avrupa'nın dijital tek pazarını tamamlamaya gelince, telif hakkı reformu bulmacanın eksik parçası.”

 
Çevrimiçi İnovasyona Zarar Verir


Yönerge, Avrupalıların kar amacı gütmeyen bir teknoloji savunucusu olan Computer & Communications Industry Association'a göre, düşünceleri, fikirleri, kültürü, mizahı ve bilimi paylaşmak için her gün kullandıkları araçların ve sitelerin yasallığını baltalıyor.

Yönerge, platformların yasal yüklemeler pahasına kullanıcıların yüklemelerini aşırı filtrelemesi ve aşırı kaldırması için teşvikleri artırdığını belirtti.

Derneğin, çevrimiçi bilgi özgürlüğünü kısıtlayan yönerge riskleri tarafından yaratılan "pasaj vergisi" uyarısı yapıldı.

CCIA Avrupa Kıdemli Politika Müdürü Maud Sacquet, "Son gelişmelere rağmen, AB yönergesi telif hakkı için dengeli ve modern bir çerçeve oluşturma konusunda yetersiz kalıyor." Dedi.

“Çevrimiçi yeniliğe zarar vereceğinden ve Avrupa'da çevrimiçi özgürlükleri kısıtlayacağından korkuyoruz” diye devam etti. “Üye devletlerden, metni uygularken metnin sonuçlarını en aza indirgemek ve en aza indirmeye çalışmak için teşvik ediyoruz.”

Üye devletler, direktifi model olarak kullanacak yerel mevzuatı biçimlendirirken "sonuçları en aza indirgeme" şansına sahiptir. Direktifin AB Resmi Gazetesinde yayınlandığı tarihten itibaren bunu yapmak için 24 ayları var.

 

Kes ve Yapıştır Politikası


Büyük çevrimiçi platformları hedeflediği için, direktifin dijital ekonomi üzerinde olumsuz bir etkisi olacak, tahmin edilen Belçika'daki Veri İnovasyon Merkezi ofislerinde kıdemli bir politika analisti olan Eline Chivot, veri, teknoloji ve kamu politikası.

TechNewsWorld'e yaptığı açıklamada, "Bu reformun kabulü, politika yapıcıların çevrimdışı dünya düzenlemelerini doğrudan çevrimiçi dünyaya doğrudan kopyalayıp yapıştırma eğilimindeki talihsiz yolu yansıtıyor." Dedi.

Çevrimiçi platformlar telif hakkı ihlali nedeniyle sorumlu hale geleceğinden, sitelerine içerik göndermeden önce hak anlaşmalarını müzakere etmek veya onay almak zorunda kalacaklar.

Chivot, "Bu, çevrimiçi platformların iş modellerini açık platformlarda lisanslı bir iş modelini zorlayarak zarar verecek." Dedi.

“Facebook veya Google gibi şirketler artık kullanıcılara ücretsiz hizmetler sunabiliyorlar çünkü kullanıcılarına çok sayıda lisans ağı gerektirmeyen içerik barındırıyorlar” dedi. Yönergesi, "kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği için daha fazla karmaşıklık getiren bir emsal teşkil ediyor. Bir tarif yükleyen herkesle bir lisans anlaşması yapmak zorunda kalacaklar mı?"

Kullanıcı içeriği tarafından yönlendirilen web sitelerinde yalnızca idari bir yük olmayacak, aynı zamanda finansal bir yük olmayacaktır.

Chivot, "Avrupa dijital ekonomisinin zaten gerilediğini ve platformlarının rekabet edemeyeceğini, bu tür kuralların büyümesini zorlaştıracağını unutmayın." Dedi.

“Yayıncılara içerik barındırabilmeleri için ücret alamayabilirler; dolayısıyla bu, geniş bir web kullanıcısı kitlesine ulaşmalarını sınırlayacaktır” diye devam etti. “Bu inovasyonu engelleyecek yasal belirsizlik yaratıyor.”

Ücretsiz İfade Felaketi

Yönerge içerik filtrelerinden söz etmese de, ölçülemeyen bir pişmanlık gibi önlemi askıya alıyorlar.

Chivot, "Direktif açıkça kullanılmasını gerektirmiyor, ancak telif hakkıyla korunup korunmadığını görmek için yüklenmeden önce içeriği tarayabilmek için, içerik filtrelerinin platformlar tarafından yüklenmesinin kaçınılmaz olabileceğini" belirtti.

"Platformlar uymama ve cezalarla karşı karşıya kalmama riskinden kaçınmak isteyecektir" dedi. "Sonuç olarak, bu, kullanıcıların içeriğe erişimini kısıtlayabilir."

İçeriği filtrelemenin bir nedeni, serbest konuşma gruplarının çırpınmasını arttırıyor, en iyi filtrelerin bile ciddi şekilde hatalı olması.

Chivot, "Bu filtreler için kullanılan bazı algoritmalar, içeriğin tamamen yasal olarak yeniden kullanılması ile gerçek ihlaller arasında ayrım yapamaz." Dedi.

Ayrıca, “uyumluluk yükü, şirketlerin, inovasyona harcanabilecek kaynaklarının bir kısmını yeniden yönlendirmelerine yol açabilir” dedi.

Ayrıca, direktiflere uymak için, mülkiyet anlaşmazlıklarını çözmek için rejimlerin oluşturulması gerekecektir. Bu rejimler, haklarını bir rakip tarafından sorgulanan meşru hak sahipleri için bir kabus senaryosu oluşturabilir.

“Filtreler, zamanın sadece yüzde 1'inde hata yaparsa, günde yarım tril içerikte, insanlar tarafından yapılması gereken milyonlarca ve milyonlarca dava yargılaması söz konusu” dedi. çevrimiçi haklar savunucusu bir grup olan San Francisco merkezli Electronic Frontier Foundation'ın özel danışmanı .

TechNewsWorld’e verdiği demeçte, "Davanızın platform tarafından yeniden gözden geçirilmesi hattı aylara kadar uzayabilir" dedi.

Doctorow, "Haber değeri taşıyan bir şeyden bahsediyorsanız, herhangi biri bir şey verdikten çok sonra ortaya çıkacak" dedi. “Bu yüzden özgür ifade için feci bir durum.”

 

Üç İla Beş Yıl Yasal Belirsizlik Olacak


AB’deki bireylerin telif haklarını bu yönetmeliğe dayanarak nasıl şekillendireceklerini görecek gibi görünmekle birlikte, platformların, kullanıcıların Kamu Bilgi Merkezi’ndeki global politika yöneticisi olan Gus Rossi’yi izlemelerine izin verdiklerinde daha muhafazakâr olması muhtemeldir.

Washington, DC merkezli bir savunuculuk grubu yaptığı açıklamada, "Bu, çevrimiçi ücretsiz konuşma yapma potansiyeli yüksektir" dedi.

Rossi, "Direktif İnternet platformları üzerinde ürpertici bir etki yaratıyor" dedi. "Çevrimiçi bir platformsanız, teşvikleriniz risklerinizi azaltmak ve kullanıcılarınızın yüklediklerini sınırlandırmaktır."

Yasaya Uymak İsteseniz Bile Kolay Olmaz.

“Çok belirsiz ve çok çekişmeli bir direktifin 27 ya da 28 farklı çeşidine sahip olacaksınız, bu da 27 ya da 28 ülkenin yasaların doğru yorumlanmasının ne olduğunu belirlemeye çalışmak için iç davadan geçeceği anlamına geliyor” dedi. Rossi.

"Bu sonuçta Avrupa Adalet Divanı önünde sona erecek" dedi. “Öyleyse önümüzdeki üç ila beş yıl boyunca yasal belirsizlik olacak.”