Abdurrahman Bin Hubeyb

Abdurrahman bin Hubeyb (r.a) Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihde doğduğu bilinmemektedir. Babası: Hubeyb bin Uheyb Annesi ise: Ümmü Nevfel bint-i Nevfel bin Huveylid bin Esed bin Abduluzza bin Kusay’dır.

Abdurrahman Bin Hubeyb

Abdurrahman Bin Hubeyb
عَــبْــدُ الـّـرَحْــمَــنُ بـْـنُ خُــبَـيـْـب


 Baba Adı    :    Hubeyb bin Uheyb.
 Anne Adı    :    Ümmü Nevfel bint-i Nevfel bin Huveylid bin Esed bin Abduluzza bin Kusay’dır.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 3. yılda Uhud’da şehid oldu.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Uhud.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, Medine. Muhacir’dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    1 tane.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdurrahman bin Hubeyb bin Ubeyb bin Sühaym bin Gıyere bin Sa’d bin Leys bin Bekr bin Abdümenat bin Kınâni sonra Leysi dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Sahabeden Abdullah bin Hubeyb’in kardeşi.


Abdurrahman Bin Hubeyb Hayatı


Abdurrahman bin Hubeyb (r.a) Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihde doğduğu bilinmemektedir. Babası: Hubeyb bin Uheyb Annesi ise: Ümmü Nevfel bint-i Nevfel bin Huveylid bin Esed bin Abduluzza bin Kusay’dır. Hicri 3. yılda Uhud’da şehid oldu. Kabri Uhud meşhedinde- dir. Kabile ve soyu: Abdurrahman bin Hubeyb bin Ubeyb bin Sühaym bin Gıyere bin Sa’d bin Leys bin Bekr bin Abdümenat bin Kınâne dir. Mekke de ilk sıralarda Müslüman olduğu için bir çok sıkıntılar gördü işkenceler yaşadı sonunda Mekke’den, Medine’ye Hicret etmek zorunda kaldı. Kendisi, Sahabe’den Abdullah bin Hubeyb’in kardeşidir.

Abdurrahman bin Hubeyb (r.a) Mekke’de ilk sıralarda Müslüman olmuş Resulûllah (s.a.v) ile birlikte katıldığı Uhud Savaşı’nda şehid edilmiştir. 1

Beğavi onu, Sahâbe arasında saydı. Medine’ye yerleştiğini söyledi. Hişam bin Sa’d tarikiyle Muâz bin Abdurrahman el-Cüheni’den, o da babasından tahric etti: Resûlullâh şöyle buyurdu:

      “-Çocuk, sağını solundan ayırd ettiği zaman ona namazı emredin!”

İbn-i Abdilber der ki:

      “-Abdullah bin Hubeyb’in kardeşi olduğnu sanıyorum!”

Abdurrahman bin Hubeyb’in oğlu meşhur Muâz bin Abdurrahman olub babasından rivayet etmiştir. 2

Abdurrahman bin Hubeyb (r.a)’ın hayatı hakkında elimizde fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-237 
2- el-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-3-304-No-5114