Abdurrahman Bin Hanbeş

Abdurrahman bin Hanbeş veya Abdullah diyenler de varsa, doğrusu Abdurrahman’dır. Nerede ve hangi tarihde doğduğu veya öldüğü, hangi tarihte Müslüman olduğu, âile bireyleri hakkında hiçbir bilgi olamayan Basra’da ikamet eden yaşlı bir sahabi olduğunu siyerciler söylemektedir.

Abdurrahman Bin Hanbeş

Abdurrahman Bin Hanbeş
عَــبْـدُالـرَّـحْـمَـنُ بْــنُ خَــنْـبَــشْ


 Baba Adı    :    Hanbeş.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdurrahman bin Hanbeş el-Temimi
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Abdurrahman Bin Hanbeş Hayatı


Abdurrahman bin Hanbeş veya Abdullah diyenler de varsa, doğrusu Abdurrahman’dır. Nerede ve hangi tarihde doğduğu veya öldüğü, hangi tarihte Müslüman olduğu, âile bireyleri hakkında hiçbir bilgi olamayan Basra’da ikamet eden yaşlı bir sahabi olduğunu siyerciler söylemektedir. Onunla ilgili sadece şu rivayet elimizde mevcuddur.

Ebü’t-Teyyah anlatıyor:

“-Epeyce ihtiyarlamış olan Abdurrahman Hanbeş (r.a)’a :

      “-Siz Resulullah (s.a.v)’e yetiştiniz değil mi?”dedim.

      “-Evet!”dedi.

      “-Gece kendisine cinler musallat olduğu zaman Resûlullâh (s.a.v), ne yapardı?”dedim.

Şöyle cevab verdi:

“-Bir gece vadilerden ve dağ yollarından inen şeytanlar Resûlullâh’a geldiler. İçlerinden biri elindeki ateşle Resûlullâh (s.a.v)’ın yüzünü yak-mak istiyordu. Bunun üzerine Cibril (a.s), Resûlullâh’a gelerek:

      “-Yâ Muhammed oku!”dedi.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Ne okuyayım?”dedi.

Cibril (a.s):

      “-Yarattığı, üretib çoğalttığı, gökten indirdiği, ve göğe çıkarttığı, şeylerin şerrinden Allâh’a sığınırım. Gündüz ve gecenin fitnelerinden, hayırlı bir iş için kapımı çalan müstesna, kapımı çalan herkesin şerrinden, Allâh’a sığınırım. Ey Rahman olan Allâh’ım!”de, dedi.

      “-Bunun üzerine ellerindeki ateşleri söndü. Allâh-u Tealâ onların bu hareketlerini akim bıraktı!” 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1723