Abdurrahman Bin Ebza El-huzai

Abdurrahman bin Ebzâ el-Huzâi (r.a) Kûr’ân-ı Kerim ve fıkıh konu-larındaki bilgisiyle tanınan bir sahâbi idi. Sahâbi olan babası da kendisi gibi Huzâaoğulları’nın âzadlısı idi. Mekke’de doğdu. Ancak doğum tarihi belli değildir.

Abdurrahman Bin Ebza El-huzai

Abdurrahman Bin Ebzâ El-huzâi
عَــبْــدُ الــرَّ حْــمَــنُ بْــنُ أبْــزَى َالـخـُـزَاعـِـي


 Baba Adı    :    Ebzâ el-Huzâi.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Mekke’de doğdu.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 70. Miladi 689 da vefat etti.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Said, Abdullah.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    12 tane.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Huzâa oğullarından Nâfi bin Abdülhâris’in âzadlısı idi.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Sahâbe den, Ebzâ el-Huzâi’nın oğludur.


Abdurrahman Bin Ebzâ El-huzâi Hayatı


Abdurrahman bin Ebzâ el-Huzâi (r.a) Kûr’ân-ı Kerim ve fıkıh konu-larındaki bilgisiyle tanınan bir sahâbi idi. Sahâbi olan babası da kendisi gibi Huzâaoğulları’nın âzadlısı idi. Mekke’de doğdu. Ancak doğum tarihi belli değildir. Kûr’an-ı Kerim üzerindeki derin bilgisi sebebiyle, efendisi ve Hz.Ömer’in Mekke valisi Nâfi’ bin Abdülhâris, halife ile görüşmeye gider-ken onu yerine vekil bıraktı. Bu tercihin sebebini soran Hz.Ömer’e:

      “-Mekke halkı içinde Kûr’ân-ı en iyi okuyan ve ilâhi emirleri en iyi bilen odur!”diye cevab vermiştir.

Abdurrahman bin Ebzâ el-Huzâi (r.a), Sıffın Savaşı’nda Hz.Ali’ye biat eden ashâb arasında yer aldı. Daha sonra, Hz.Ali, onu Horasan’â vali tayin etti.

İbn-i Hibbân, Abdurrahman bin Ebzâ’yı tâbiilerden sayar, ancak İmam-ı Buhâri ve Ebû Hâtim gibi muhaddisler onun ashab’dan olduğunu belirtmişlerdir:Hatta Ebû Hâtim, Resûlullâh’ın arkasında namaz kıldığını, Biat’ı-Rıdvanda bulunduğunu ifade etmiştir. Nitekim Resûlullâh’ın dağıt-tığı ğanimetlerden hisse aldığına dair rivâyeti de bunu göstermektedir.

Doğrudan Resûlullâh (s.a.v)’den hadisler rivâyet etmektedir. Bu hadislerden başka, Ebû Bekr (r.a), Ali (r.a), Ömer (r.a), Ammâr, Übey bin Kâ’b gibi büyük sahabelerden naklettiği rivâyetleri Kütüb-i Sitte’de yer almıştır. Kendisinden de oğulları Said ve Abdullah, ayrıca Şa’bi, Ebû İshak es-Sebii ve diğer bazı tabiiler hadis rivâyet etmişlerdir. Hayatının ileri dönemlerinde Kûfe’ye yerleşen Abdurrahman bin Ebzâ’nın nerede vefât ettiği bilinmemektedir. 1

Abdurrahman bin Ebze’nin Resûlullâh’dan on iki hadis rivâyet ettiği de söylenmektedir.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-1-159-160