Abdurrahman Bin Ebi Kurâd

Abdurrahman bin Ebi Kurâd el-Ensâri’nin uzun künyesi ile beraber, şöyle de denir, Abdurrahman bin El-Hâris, bin Ebi Mürdâs, es-Sülemi. Ebû Nuaym ile İbn-i Abdilber ikinci görüşü kesin olarak ifade edip, Hicaz ehlinden sayıldığından bahsederler.

Abdurrahman Bin Ebi Kurâd

Abdurrahman Bin Ebi Kurâd
عَـبْـدُالـَرّحـْمَـنْ بْـِـنْ أبـِـي قُـرَاد ْ


 Baba Adı    :    Haris bin Ebi Mürdes, es Sülemi.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Bilgi yok.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Abdurrahman Bin Ebi Kurâd Hayatı


Abdurrahman bin Ebi Kurâd el-Ensâri’nin uzun künyesi ile beraber, şöyle de denir, Abdurrahman bin El-Hâris, bin Ebi Mürdâs, es-Sülemi. Ebû Nuaym ile İbn-i Abdilber ikinci görüşü kesin olarak ifade edip, Hicaz ehlinden sayıldığından bahsederler. İbn-i Mende onun İbn-i el-Fakih oldu-ğu söylenir demektedir. İbn-i Sa’d, Ebû Hatim ve İbn-i es-Seken der ki:

      “-Onun Resûlullâh ile sohbeti vardır!”

Müslim ve Ezdi derler ki:

“-Ondan sadece Umâre bin Huzeyme bin Sabit rivayet etti. şöyle ki:

“-Abdurrahman bin El-Hâris bin Ebi Mürdâs es Sülemî anlatıyor:

“-Resûlullâh’ın yanındaydık. Resûlullah (s.a.v) abdest almak için su istedi. Kab gelince ellerini suya sokarak abdest aldı. Resûlullâh (s.a.v) işini bitirince biz hemen kabı alıb içindeki suyu içtik. Resûlullâh (s.a.v) bunu görünce:

      “-Bunu yapmanıza sebeb nedir?”diye sordu.

Biz de:

      “-Allâh ve Resûlü’nün sevgisi!”diye cevab verdik.

O zaman Resûlullâh (s.a.v):

      “-Allâh ve Resûlü’nün sizden hoşnud olmasını istiyorsanız, size verilen emanetleri hakkıyla muhafaza edin, konuştuğunuzda doğru söyle-yin, komşularınıza iyi muamele edin!”buyurdular. 1

Abdurrahman bin Ebû Kurâd (r.a)’ın hayatı hakkında elimizde fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-927 -El-İsabe-3-336-No-5189