Abdurrahman Bin Ebi Akil

Abdurrahman Bin Ebi Akil

Abdurrahman Bin Ebi Akil
عــبـدُ الــرّحْــمَــنُ بْــنُ اَبـِي عَــقِــيـل


 Baba Adı    :    Ebî Akil.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok.Taif bölgesinde doğmuştur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ne Muhacir ne de Ensâr’dır
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdurrahman bin Ebi Akil bin Mes’ud bin Muattıb bin Mâlik bin Kâ’b bin Amr bin Sa’d bin Avf bin Sakıf es-Sakafi.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Haccac bin Yusuf, Zalim Haccac’ın amcası oğlu olduğunu söylerler.


Abdurrahman Bin Ebi Akil Hayatı


Abdurrahman bin Ebû Akil (r.a)’ın hayatı hakkında siyer kitabları-mızda fazla bilgi bulunmamaktadır. Hangi tarihlerde ve nerede doğdu, ne zaman islamiyeti kabul etti. Ne zaman vefat etti, Âile bireyleri kimlerdi, bilemiyoruz. Kabile ve nesebi dahi ihtilaflıdır. Elimizde olan tek rivayet şu dur ki, onuda Abdurrahman bin Ebi Akil anlatıyor:

“-Sakif heyetiyle birlikte Resûlullâh (s.a.v)’e geldim. Develerimizi kapının önünde çöktürdük, İçeriye girerken herkese kızgın kızgın bakıyor-duk. Fakat dışarı çıkarken sevmediğimiz kimse kalmadı. İçimizden birisi:

      “-Ey Allâh’ın Resûlü! Rabbından kendin için Süleyman (a.s)’ın salta-natı gibi bir saltanat isteseydin ya!”deyince;

Resûlullâh (s.a.v), bu söze gülerek şöyle cevab verdi:

      “-Belki dostunuza verilen, Allâh katında Süleyman’ın saltanatından daha üstündür. Çünkü Allah gönderdiği her Peyğambere bir duâ hakkı tan-ımıştır. Onlardan bazıları dünyayı istemişler; kendilerine dünya verilmiş; bir kısmı isyan etmeleri sebebiyle; Kavmine Bedduâ etmiş, kavmi de bu yüzden helâk edilmiştir. Ben ise Allâh’ın bana verdiği bu hakkı, Kıyâmet günü Ümmetime şefaât etmek için kullanacağım!” 1

Abdurrahman bin Ebi Akil (r.a)’ın hayatı hakkında elimizde fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1388