Abdullah Bin Serces El-müzeni

Abdullah bin Serces (r.a) hakkında yeterli bilgi elimizde mevcud değildir. Onun sahabe olduğu ise kesindir. İbn-i Esir Üsdul Gabe adlı ese-rinde onun Beni Mahzum’ların yeminli andlaşmalısı veya halifi olduğu-nu söyler.

Abdullah Bin Serces El-müzeni

Abdullah Bin Serces El-müzeni
عَــبْـدُاللهُ بْــنُ سَــرْجَــسُ اْلـمُـزَ نِــي


 Baba Adı    :    Serces.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine yakınlarında doğmuştur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 80. yıllarda Abdülmelik bin Mervân zamanında vefat etmiştir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr’dan sayılır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdullah bin Serces el-Müzeni
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Abdullah Bin Serces El-müzeni Hayatı

Abdullah bin Serces (r.a) hakkında yeterli bilgi elimizde mevcud değildir. Onun sahabe olduğu ise kesindir. İbn-i Esir Üsdul Gabe adlı ese-rinde onun Beni Mahzum’ların yeminli andlaşmalısı veya halifi olduğu-nu söyler. Kendisinin Müzenilere mensub olduğunun dışında başka bilgi verilmemiştir.

Abdullah bin Serces el-Müzeni anlatıyor:

Resûlullâh (s.a.v)’e:

      “-Ben Ebû Zer’i seviyorum!” dedim.

      “-Bunu kendisine bildirdin mi?” diye sordu.

      “-Hayır” diye cevap verdim.

      “-Öyle ise, onu bundan habedar et!” buyurdular.

Ben de kalkıp Ebû Zer’in yanına geldim, ve:

      “-Seni Allâh için seviyorum!” dedim.

      “-Beni kendisi için sevdiğin Allâh’da seni sevsin!” diye cevap verdi. Hemen Resûlullâh (s.a.v)’ın yanına döndüm ve aramızda geçenleri kendi-sine haber verdim.

      “-Sevdiğini söylemekte dahi bir ecir vardır!” buyurdular. 1

Abdullah bin Serces el-Müzeni nisbesiyle bilinen Abdullah uzun ömürlü sahâbilerdendir. Basra’ya yerleşmiştir. Resûlullâh (s.a.v) kendisi hakkında istiğfarda bulunmuştur. Hz.Ömer’den de rivâyetleri vardır. Kendisinden Osman bin Hakim, Katâde bin Diâme ve Âsım el-Ahvel hadis rivâyet etmişlerdir. Hicri seksenli yıllarda Abdülmelik bin Mervân zamanında vefat etmiştir. 2

Adı geçen sahabe hakkında fazla bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1122 
2- el-İsabe, ibn-i Hacer el-Askalani-3-186-No-4708-Özettir.