Abdullah Bin Şehab El-asğar

Abdullah bin Şehab (r.a)’a “Abdullahü’l-Asğar”da denilir. İslâm tarihinde Bu isim ile meşhurdur. Neseb silsilesi: Abdullah bin Şehab bin Abdullah bin Hâris bin Zühre bin Kilâb el-Kureyşî ez-Zühri. Birkaç göbekte, Abdurrahman bin Avf (r.a) ile kardeş çocukları olmaktadırlar.

Abdullah Bin Şehab El-asğar

Abdullah Bin Şehab El-asğar
عَــبْـدُ اللهُ بْــنُ شَـهَا بُ اْلأ صْـغَــر


 Baba Adı    :    Şehab bin Abdullah.
 Anne Adı    :    Huzâ’a’dan bint-i Utbe bin Mes’ud bin Riab.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke’de vefat etmiştir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, 2. Habeşistan, muhacirdir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdullah bin Şehab bin Abdullah bin Haris bin Zühre bin Kilab el-Kureyşî ez-Zühri'dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Cahiliye de adı Abdülcân idi.
 Kimlerle Akraba idi    :    Abdullahü’l-Ekber’in kardeşi Abdurrahman bin Avf’ın amcası oğlu, Abdullah bin Mes’ûd’un da, yeğenidir.


Abdullah Bin Şehab El-asğar Hayatı

Abdullah bin Şehab (r.a)’a “Abdullahü’l-Asğar”da denilir. İslâm tarihinde Bu isim ile meşhurdur. Neseb silsilesi: Abdullah bin Şehab bin Abdullah bin Hâris bin Zühre bin Kilâb el-Kureyşî ez-Zühri. Birkaç göbekte, Abdurrahman bin Avf (r.a) ile kardeş çocukları olmaktadırlar. Ayrıca, Ashab’dan meşhur Abdullah ibn-i Mes’ûd (r.a)’ında yeğenidir. Diğer taraftan ise, İmam-ı Şâfiî’nin, anne tarafından büyük dedesidir.

Abdullah bin Şehab (r.a), ve kardeşi Abdullah bin Şehab bunlar iki kardeştirler dolaysıyla tanınmaları için birine büyük Abdullah diğerine de Abdullah el-Asğar denilmiştir. İslâm’ın ilk günlerinde İslâm ile müşerref olarak sabikun-u evvelin arasına girmiştir. Müslüman olduğu zaman adı Abdü’l-Can idi. Bu isim Resûlullâh’ın hoşuna gitmeyib Abdullah adı ile değiştirmiştir.

Abdullah bin Şehab (r.a), ikinci Habeşistan hicretinde Habeşistan’a gitmiştir. Bu hicretten, bazı rivâyetlere göre, Habeşistan’dan Mekke’ye geri dönmüş ve fakat Medine’ye hicret etmek kendisine nasib olmamıştır.

Bir başka rivâyette ise; Abdullah bin Şehab Mekke fethinden sonra vefât ettiği bildirilmektedir. Bu rivâyetler içinde en kuvvetli olarak, siyer müellifleri, Habeşistan’dan geri dönmediğini göstermektedirler.

Abdullah bin Şehab’ın hanımı ve çocukları hakkında hiç bir kayda rastlanmadığından isimlerini bildirmek imkânsız olmaktadır. Bu bölümde kendilerinden bahsetmemizin sebebi sabıkun-u evvelinden olması ile birlikte Abdurrahman bin Avf gibi cennetle müjdelenen bir sahabenin yakın akrabası Abdullah ibn-i Mes’ûd (r.a) gibi bir sahabenin yeğeni oluşudur. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan râzı olsun.


1- Ashâb-ı Kirâmın Meşhurları, Hayati Ülkü-170