Abdullah Bin Sâib El-mahzumi

Abdullah bin Sâib, el-Mahzumi Mekke’de doğmuştur. Ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Kıraat bilgisiyle tanınan meşhur sahabidir. Küçük yaşlarda Resûlullâh (s.a.v)’ı görenlerdendir. Babası Sâib bin Ebi’s-Saib Câhiliye devrinde ticaretle uğraştığı sıralarda Resûlullâh (s.a.v)’ın iş ortağıydı.

Abdullah Bin Sâib El-mahzumi

Abdullah Bin Sâib El-mahzumi
عَــبْــدُاللهُ بْــنُ اْلـسّـا ئِــب اَلـْـمَــخْــزُومِــي


 Baba Adı    :    Sâib bin Ebi’s-Sâib.
 Anne Adı    :    Remle bint-i Urve Zü’l-Bürdeyn dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Abdullah İbn-i Zübeyr’ın hilâfeti dönemin-de Mekke’de vefat etti.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    1-Enise bint-i Ubey bin Halef 2-Safiyye bint-i Mervan bin Kays 3-Hayye bint-i Muttalib 4-Cülziye bint-i Ebu İhab.
 Oğulları    :    Abdurrahman, Musa, Abdullah,.
 Kızları    :    Ümmü’l-Hakem, Ümmü Abdullah, Ümmü Nafi’
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdullah bin Saib bin Ebi’s-Saib Sayfi bin Âiz bin Abdullah bin Ömer bin Mahzumi el-Kureyşi el-Mahzumi.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Abdurrahman, El-Kari,
 Kimlerle Akraba idi    :    Sâib bin Ebi’s-Sâib’in oğludur.


Abdullah Bin Sâib El-mahzumi Hayatı

Abdullah bin Sâib, el-Mahzumi Mekke’de doğmuştur. Ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Kıraat bilgisiyle tanınan meşhur sahabidir. Küçük yaşlarda Resûlullâh (s.a.v)’ı görenlerdendir. Babası Sâib bin Ebi’s-Saib Câhiliye devrinde ticaretle uğraştığı sıralarda Resûlullâh (s.a.v)’ın iş ortağıydı. Kıraatı arz yoluyla Übey bin Kâ’b ve Hz.Ömer’den öğrendi. Kendisinden de Mücahid ve kıraat imamlarından İbn-i Kesir kıraat tahsil etti. İbn-i Ebû Müleyke, Atâ, oğlu Muhammed bin Abdullah kendisinden hadis rivâyet etmişlerdir.

Mekkeliler, Mekke’den yetişen bir kari’ olarak onunla epey iftihar ederlerdi. Rivâyet ettiği hadisler Kütüb-i Sitte’de ve Ahmed bin Hanbel’in Müsned’inde yer almıştır. Abdullah bin Sâib ölünceya kadar hep Mekke’de ikamet etti. Abdullah İbn-i Zübeyr (r.a)’ın hilâfeti döneminde Mekke’de vefat etti. 1

Cenaze namazını Abdullah ibn-i Abbas kıldırdı. İnsanlar on defnettik-ten sonra kabrinin üzerinden kalkıp gitmeye başladılar. Abdullah bin Abbas ise onun kabrinin üzerinde durdu ve onun için dua ettikten sonra oradan ayrıldı. Davud bin Şâbur, Mücahid’in şöyle dediğini duydum dedi:

Bizler (bizim Âile) dört meziyetimizden dolayı iftihar ediyorduk. Bizler, Fakihimiz Abdullah İbn-i Abbas idi. Müezzinimiz Ebû Mahzûre idi. Kârimiz Abdullah bin Sâib idi. Tarihçimiz ise Ubeyd bin Umeyr idi. 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-1-131 
2- İbn-i Sa’d:Kitabü’t-Tababakati’l-Kebir-8-2308-Sayfa-3.