Abdullah Bin Sa’d El-ensâri

Abdullah bin Sa’d el-Ensâri’nin hem Kureyşli hem de Ezdli olduğu söylenir. Hizam bin Hâkim’in amcasıdır. Şam’da bir süre kalmıştır. Kendisinden Hizam bin Hâlid bin Midân hadis rivâyet etmiştir.

Abdullah Bin Sa’d El-ensâri

Abdullah Bin Sa’d El-ensâri
عَــبْــدُ اللهُ بْــنُ سَــعْــد َالأ َنْــصَــا ر ِي


 Baba Adı    :    Sa’d.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdullah bin Sa’d el-Kureyşi de denilir. El-Ezdi de denilir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Hizam bin Hâkim’in amcasıdır.

Abdullah Bin Sa’d El-ensâri Hayatı

Abdullah bin Sa’d el-Ensâri’nin hem Kureyşli hem de Ezdli olduğu söylenir. Hizam bin Hâkim’in amcasıdır. Şam’da bir süre kalmıştır. Kendisinden Hizam bin Hâlid bin Midân hadis rivâyet etmiştir. Ebû Hâtim ve İbn-i Hibbân, kendisinden bundan başka hadis rivâyet edilmediğini söylerler. İbn-i Hacer el-İsabe de onun hakkında şöyle der:

“-Abdullah bin Sa’d el-Ensâri için el-Kureyşi el-Ezdi de denilir. Hizam bin Hâkim’in amcasıdır. Şöyle de denilir; Abdullah bin Hâlid bin Sa’d olub Şam’a yerleşmiştir. Ondan; Hizam ve Hâlid bin Ma’dan rivâyet etmiştir. Ebû Hâtim ile İbn-i Hibbân onun sohbeti bulunduğunu ifade etmişlerdir. Ahmed İbn-i Hanbel, Huzeyme ve Tarih’inde Buhâri ile Ebû Dâvûd, Alâ bin Hâris tarikiyle Hizam bin Hâkim, amcası Abdullah bin Sa’d’dan rivâyet etmişlerdir, dedi ki:

“-Resûlullâh’a nelerin ğuslü icab ettirdiğini sordum: 1

Sünen-i Ebû Dâvûd da ise:

Abdullah bin Sa’d el-Ensâri şöyle demiştir; Resûlullâh (s.a.v)’e ğuslü icab ettiren şeylerden ve sudan sonra gelen sudan sordum da, O da:

      “-Sudan sonra gelen su için o mezidir ve her erkek mezi çıkarır. Bundan dolayı fercini ve hayalarını yıkarsın, namaz için aldığın abdest gibi abdest alırsın!”buyurdu.

Hizam bin Hâkim, amcası Abdullah bin Sa’d’dan rivâyett etti ki:

“-Abdullah, Resûlullâh (s.a.v)’e:

      “-Hayızlı iken hanımımdan bana neler helâl olur?”diye sordu.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Sana, peştemalin üstü helâldir!”buyurdu. 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- El-İsabe İbn-i Hacer el-Askalani-3-190-No-4720 
2- Sünen-i Ebû Dâvûd Kitabu’t-Taharet-bab-83-No-211-212