Abdullah Bin Mu’temm

Abdullah bin Mü’temm (r.a)’ın nesebi ve âile bireyleri hakkında elimizde hiçbir bilgi yoktur. İbn-i Makûla, bunu bu şekilde harekeleyib kaydetti. İbn-i Abdilber ise; Abdullah bin el-Muammer dedi, fakat yanıldı. Ebû Ömer; onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Cemel Savaşında Hz. Ali’ye katılmayanlardandır.

Abdullah Bin Mu’temm

Abdullah Bin Mu’temm
عَــبْـدُاللهُ بْــنُ اْلـمُـعْــتَــم


 Baba Adı    :    Mu’temm.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Bilgi yok.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.

Abdullah Bin Mu’temm Hayatı 

Abdullah bin Mü’temm (r.a)’ın nesebi ve âile bireyleri hakkında elimizde hiçbir bilgi yoktur. İbn-i Makûla, bunu bu şekilde harekeleyib kaydetti. İbn-i Abdilber ise; Abdullah bin el-Muammer dedi, fakat yanıldı. Ebû Ömer; onun Resûlullâh (s.a.v) ile sohbeti vardır. Cemel Savaşı’nda Hz.Ali’ye katılmıyanlardandır. Ebû Ahmed el-Askeri de: Abdullah bin Mu’temir’in Resûlullâh (s.a.v) ile sohbetini olduğunu söyler. Kimine göre ismi el-Mu’tem’dir. Ebû Zekerriya el-Musûli, Tarihu’l-Musul adlı kitabın-da, Musûl’u fethedenin Abdullah bin Mu’temm (r.a) olduğunu söyler. Bunu Seyf bin Ömer, er-Ridde isimli eserinde andı:

“-Abdullah, Kadisiye Savaşı’ndan Medâin’e kadar Sa’d bin Ebi Vakkas’ın önündeydi. Sa’d onu Tıkrit’e gönderdi. Beraberinde Arfece bin Herseme, Rib’i bin el-Efkel de vardı. Tıkrit’i fethetti. Abdullah bin Mâlik bin el-Mu’temem el-Absinin adı geçmiştir. Dedesine nisbet edilen kişi o mudur yoksa başkası mıdır? Bilmiyorum. 1

Muhammed, Talha ve diğerlerinden naklediliyor:

“-Rumlar, Tekrit Savaşı’nda, bir çıkış yapmayacaklarını, her hücum- da yenileceklerini anlayınca kumandanlarını bırakarak, mallarını aceleyle gemilere taşıdılar. Tağlib, İyad ve Nemr Kabilelerinin casusları, Abdullah İbn-i Mu’temm’e gelib durumunu haber verdi ve barış teklifinde bulun-dular. O da elçi göndererek:

      “-Eğer bu teklifinizde samimi iseniz; Allâh’dan başka hiçbir İlâh olmadığına Muhammed’in onun elçisi olduğuna şehâdet edin. Allâh’dan getirdiğini tasdik edin. Sonra da görüşlerinizi bize bildirin!”dedi.

Onlar, bu haberi kabilelerine götürdüler, onlardan’da Müslüman oldukları haberini getirdiler” 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- el-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-3-269-No-4969 
2- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-1-224