Abdullah Bin Maz’un

Abdullah bin Maz’ûn (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın halkı gizlice İslâm’a dâvet ettiği, Daru’l-Erkam’dan epey önce Müslüman olmuştur. Sabikun-u evvelindendir. İslâm’a gelmesiyle akrabaları tarafından işkencelere maruz kaldı. Dolayısıyla ikinci Habeşistan muhacirlerindendir. 1

Abdullah Bin Maz’un

Abdullah Bin Maz’ûn
عَــبْـدُاللهُ بْــنُ مَــْظـعُــون


 Baba Adı    :    Maz’ûn bin Habib, bin Vehb, bin Cumahi.
 Anne Adı    :    Süheyla bint-i Anbes bin Vehban bin Vehb bin Huzafe bin Cumahi’dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Takriben Miladi 587.yılda Mekke’de doğdu
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicretin 30.yılında Hz.Osman’ın devrinde Medine’de vefat etti. Kabri Medine’de Cennet’ül Bâkî’de dir.
 Fiziki Yapısı    :    Orta boylu, esmer tenli, geniş uzun sakallı.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud, Hendek gibi birçok savaşlar.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, Habeşistan, Medine, Muhacirdir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Sehl bin Abdullah.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdullah bin Maz’ûn bin Hubeyb bin Vehb bin Cumahi’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebu Muhammed.
 Kimlerle Akraba idi    :    Osman, Saib bin Maz’ûn, Kuteyle, Zeyneb bint-i Maz’ûn’ların kardeşleri, Hz.Ömer’in amcazadesi, Hz.Ömer, onun bacısı Zeyneb bint-i Maz’ûn ile evliydi. Abdullah’ın enişte olurdu.

Abdullah Bin Maz’ûn Hayatı

Abdullah bin Maz’ûn (r.a) Resûlullâh (s.a.v)’ın halkı gizlice İslâm’a dâvet ettiği, Daru’l-Erkam’dan epey önce Müslüman olmuştur. Sabikun-u evvelindendir. İslâm’a gelmesiyle akrabaları tarafından işkencelere maruz kaldı. Dolayısıyla ikinci Habeşistan muhacirlerindendir. 1

Osman İbn-i Maz’ûn’un, Kudâme Abdullah, Sâib isminde üç erkek kardeşi, Kuteyle ve Zeyneb adlarında iki kız kardeşi vardı. Osman (r.a)’ın kardeşlerinden üçü ile anne baba bir kardeştir. Kudâme ve Zeyneb ile ise baba bir kardeştir. Kudâme (r.a)’in annesi, Ğuzeyye bint-i Huveyris’dir. Zeyneb’in annesi ise Rayda bint-i Abdüamr’dır. Zeyneb (r.a), Hz.Ömer’in hanımıdır. Osman (r.a)’ın tüm kardeşleri Müslüman olmuş ve çok hayırlı hizmetlerde bulunmuşlardır.

Bir müddet Habeşistanda kaldıktan sonra Garanik Hadisesi’nden dolayı tekrar Mekke’ye dönmüşler, müşriklerden yine eskisi gibi eza ve cefa görmüşlerdi. Daha sonra ki yıllar da Mekke’den Medine’ye hicret emri gelince, kardeşleri Osman ibn-i Maz’ûn ile Kudame bin Maz’ûn, ve onların eş ve çocukları ile birlikte bütün aile Mekke’den Medine’ye hicret etmişler, hayatlarını bundan sonra Medine’de sürdürmüşlerdir.

Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte Bedir, Uhud, Hendek gibi birçok sefer-lere katılmış, Hz.Osman (r.a)’ın halifeliği döneminde, Hicri 30 yılında Medine’de vefât etmiş. Kabri Cennet’ül Bâkî’dedir. 2

Şübhesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan râzı olsun.

1- Âsım Köksal İslam Tarihi-3-166 
2- Diğer Kardeşlerinin hayatlarından alınmıştır.