Abdullah Bin Mahreme

Abdullah bin Mahreme (r.a), Takriben Miladi 590 yılında Mekke’de doğdu. Babası Mahreme bin Abduluzza dır. Annesi:Behnane bint-i Safvan bin Ümeyye bin Muharrib el-Kinâniyye dir. Hicri 13. Miladi 633. yılında yalancı peygamber Müseylime’ye karşı yapılan Yemâme Savaşı’nda şehid olmuş. Kabri ise, Yemâme bölgesindedir

Abdullah Bin Mahreme

Abdullah Bin Mahreme
عَــبْـدُاللهُ بْــنُ مَـخْــرَمَــة


 Baba Adı    :    Mahreme bin Abduluzza.
 Anne Adı    :    Behnâne bint-i Safvan bin Ümeyye bin Muharrib el-Kinâniyye dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Takriben Miladi 590 da Mekke’de doğdu.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicretin 12. Miladi 633. yılda 41 yaşlarında Yemâme Savaşı’nda şehid oldu. Kabri, Yemâme bölgesindedir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Zeyneb bint-i Sûraka.
 Oğulları    :    Müsahik.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud, Hendek, Mekke fethi gibi.
 Muhacir mi Ensar mı    :    2. Habeşistan. Mekke, Medine muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Ferve bin Amrû’l-Beyadi.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdullah bin Mahreme bin Abduluzza bin Ebi Kays bin Abdivudd bin Nasr bin Mâlik bin Hısl bin Amr bin Lüey el-Kureyşi el-Amiri dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Muhammed.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.

Abdullah Bin Mahreme Hayatı

Abdullah bin Mahreme (r.a), Takriben Miladi 590 yılında Mekke’de doğdu. Babası Mahreme bin Abduluzza dır. Annesi:Behnane bint-i Safvan bin Ümeyye bin Muharrib el-Kinâniyye dir. Hicri 13. Miladi 633. yılında yalancı peygamber Müseylime’ye karşı yapılan Yemâme Savaşı’nda şehid olmuş. Kabri ise, Yemâme bölgesindedir. Zeyneb bint-i Sûraka ile evli idi. Bu, evliliklerinden Müsahik isminde bir oğulları olduğu rivayet edilir Kabile neseb ve soyu ise: Abdullah bin Mahreme bin Abduluzza bin Ebi Kays bin Abdivudd bin Nasr bin Mâlik bin Hısl bin Amr bin Lüey el-Kureyşi el-Amiri dir. Künyesi ise: Ebû Muhammed’dir.

Abdullah bin Mahreme, İslâm davetinin başlangıcında Müslüman olmuş bir sahabidir Mekke’li müşriklerin işkence ve eziyetlerine ikinci Habeşistan hicretine kadar dayanabilmiş ve ondan sonra ikinci Habeşistan hicretine katılmıştır, Abdullah bin Mahreme (r.a), Habeşistan’da uzun bir müddet kalmış olub, Hicret’i Nebeviyye den sonra Bedir Savaşı’ndan önce doğru Medine’ye gelerek Külsüm bin Hidm’in evinde misafir Edilmiştir. Daha sonra Resûlullâh (s.a.v) onu Ferde bin Amrû’l-Beyadi ile din kardeşi yapmıştır. Daha sonra bir çok savaşlara iştirak etmiştir.

Abdullah bin Mahreme (r.a), Medine’ye geldikten sonra ticaret ile meşğul olmaya başladı Hicretin ikinci yılında Bedir Savaşı’na iştirak ettigi zaman henüz 30 yaşlarında idi. Bedir’den sonra sırası ile bütün savaşlara katılmıştır Uhud’da Hendek’te Mekke’nin fethinde ve diğer savaşlarda bulunarak büyük yararlıklar göstermiştir.

Resûlullâh (s.a.v), devrinde Abdullah bin Mahreme (r.a), kendisini zühd ve takva’ya vermişti. Fazl ve Abid bir zat olarak, Ehl-i Medine’den oldukça hürmet görüyordu, bu arada ilim bakımından’da bir hayli üstün duruma gelmişti.

Hz.Ebû Bekr (r.a) devrinde irtidat olaylarını bastırmak için bir çok savaşlarda bulundu bütün hayatında Allah’a bağlılığını isbat etmek iste-mişti, bunun içinde sık sık:

      “-Yarabbi senin yolunda ben parça parça olayım!”diye dua ederdi.

Veya Abdullah bin Mahreme (r.a), Allâh yolunda her mafsalına bir darbe isâbet etmedikçe, ölmemesi için Allâh’a niyazda bulundu. Duası kabul edilmiş olacak ki, Son iştirak etmiş olduğu yalancı peyğamber Müseylimetü’l-Kezzab ile yapılan Yemâme Savaşı’nda çok cesurane ve kahramanca bir mücadelede bulundu öyle’ki, Mübarek Ramazan ayında oruç olmasına rağmen büyük bir çeviklikle savaşıyordu. Nihayet o kadar çok yara aldı ki, vucudunun her tarafı delik deşik, duasının kabul edilmesi sonucu her bir mafsalından bir darbe yiyerek şehid oldu.

Abdullah bin Mahreme gibi kos koca bir adam olduğu yere yıkıldı. Ölmek üzere idi. Hemen Abdullah İbn-i Ömer’e haber verdiler.

Abdullah İbn-i Ömer (r.a) diyor ki:

      “-Yemâme Savaşı’nda cesurca savaşan ve yaralanarak yere yıkılan Abdullah bin Mahreme (r.a)’ın yanına gelib başucunda durdum!”

Abdullah bin Mahreme (r.a):

      “-Yâ Abdullah! Oruçlular iftar ettiler mi?”diye sordu.

      “-Evet!”dedim.

      “-Öyleyse bu kalkana bıraz su koyda, onunla orucumu açayım!”dedi.

Derhal su dolu havuza gittim kendi kalkanımı suya daldırıb onun kalkanına aktardım ve hemen geri döndüm. Fakat, geldigimde o çoktan ruhunu teslim etmişti. O sıralarda kırkbir yaşlarında bulunuyordu!” 1

Hicri 13. Miladi 633. yılda 41 yaşlarında Yemâme Savaşı’nda şehid oldu. Kabri ise; Yemâme bölgesindedir.

Abdullah bin Mahreme (r.a)’in âilesinin adı, Zeyneb bint-i Süraka idi. Ondan, Müsahik adında bir oğlu olduğu bilinmektedir. Bunun dışında âile bireyleri hakkında pek bir şey bilinmemektedir.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-489